Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Duszność psychogenna – nasz specjalista współprowadzącym warsztaty edukacyjne

W drugiej połowie maja i w czerwcu br. przeprowadzono w całej Polsce warsztaty edukacyjne „Duszność – uciążliwa dolegliwość dla pacjenta, problem diagnostyczny dla lekarza”. Cykl szkoleń zorganizowała Medycyna Praktyczna, były one przeznaczone dla specjalistów chorób płuc, chorób wewnętrznych oraz lekarzy rodzinnych.

Ideą warsztatów było podejście wielospecjalistyczne, czyli omawianie problemu duszności z punktu widzenia pulmonologicznego, kardiologicznego i psychiatrycznego. Specjalista Centrum Dobrej Terapii lek. Paweł Brudkiewicz brał udział w tworzeniu omawianego szkolenia, był współautorem modułu psychiatrycznego, zatytułowanego – „Duszność psychogenna”.

Zależności między chorobami płuc i lękiem

Dr Paweł Brudkiewicz współprowadził (wraz z ekspertami z dziedziny pulmonologii i kardiologii) część z omawianych warsztatów i w ramach swojej prezentacji omawiał wzajemne zależności między chorobami płuc i lękiem oraz przedstawił aspekty diagnostyczno-terapeutyczne takich zaburzeń jak: zespół lęku uogólnionego, zespół lęku napadowego (lęk paniczny), zaburzenia somatyzacyjne i hipochondryczne oraz depresyjne. W swojej prezentacji podkreślał istotną rolę psychoedukacji i psychoterapii u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i afektywnymi, omawiał też aspekty współczesnej psychofarmakoterapii, która – umiejętnie zastosowana – zapewnia poprawę wielu osobom cierpiącym z powodu tych problemów.

Warsztaty cieszyły się dużą popularnością, w całej Polsce wzięło w niej udział ponad 1000 lekarzy praktyków, którzy zadawali wiele pytań, a dyskusje kliniczne niejednokrotnie przedłużały się poza zaplanowany czas szkolenia.

lek. med. Paweł Brudkiewicz

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny. Absolwent studiów dziennych na Wydziale Lekarskim UJ CM. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Katedrze i Klinice… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest kontrakt terapeutyczny?
15 marca 2016

Co to jest kontrakt terapeutyczny? To umowa między pacjentem, a psychoterapeutą określająca warunki współpracy oraz przyjęty sposób leczenia w ramach... »

Czym jest relacja terapeutyczna?
23 lutego 2016

Relacja terapeutyczna to wyrażanie i wzajemna wymiana uczuć oraz postaw w relacji pacjent-psychoterapeuta. W trakcie spotkań psychoterapeutycznych, kształtuje... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa