Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykład specjalisty Centrum na ogólnopolskim spotkaniu naukowo-szkoleniowym z dziedziny pulmonologii

W dniach 8 i 9 czerwca w Zakopanem odbyło się II Spotkanie Naukowo-Szkoleniowe „Holistyczna opieka nad pacjentem”. Ta interdyscyplinarna konferencja poświęcona była przede wszystkim zagadnieniom związanym z leczeniem, diagnozą i przyczynami duszności oraz chorób pulmonologicznych, w przebiegu których duszność jest wiodącym objawem klinicznym – takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP) czy astma.

Jednym z zaproszonych do wzięcia udziału w debatach ekspertów był specjalista Centrum Dobrej Terapii dr hab. n med. Marcin Siwek, który wygłosił wykład pt. „Duszność – kiedy poprosić o pomoc psychiatrę”.

Duszność a zaburzenia psychiczne

W swoim wystąpieniu docent Siwek w pierwszej kolejności omówił kwestię duszności jako jednego z najczęstszych objawów somatycznych, zgłaszanych przez pacjentów cierpiących na depresję, zespół lęku napadowego, zaburzenie lękowe uogólnione, czy inne zaburzenia psychiczne. Następnie przedstawił wyniki badań wskazujące, że stan psychiczny pacjenta – ze szczególnym uwzględnieniem nastroju depresyjnego – nawet bez istniejącej choroby płuc, w znaczący sposób zwiększa subiektywne uczucie duszności i związane z tym – dyskomfort i niesprawność. W dalszej kolejności docent Siwek omówił bardzo duże rozpowszechnienie depresji i zaburzeń lękowych wśród pacjentów cierpiących na astmę lub POCHP, a także negatywny wpływ ww zaburzeń psychicznych na przebieg i leczenie chorób pulmonologicznych. Na końcu przedstawił podstawowe zasady leczenia oraz rozpoznawania depresji i lęku u osób z diagnozą POCHP i astmy oraz omówił leki stosowane w pulmonologii, które mogą potencjalnie wywierać negatywny w pływ na nasilenie objawów psychiatrycznych.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
2 grudnia 2013

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica