Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykład specjalisty Centrum na ogólnopolskim spotkaniu naukowo-szkoleniowym z dziedziny pulmonologii

W dniach 8 i 9 czerwca w Zakopanem odbyło się II Spotkanie Naukowo-Szkoleniowe „Holistyczna opieka nad pacjentem”. Ta interdyscyplinarna konferencja poświęcona była przede wszystkim zagadnieniom związanym z leczeniem, diagnozą i przyczynami duszności oraz chorób pulmonologicznych, w przebiegu których duszność jest wiodącym objawem klinicznym – takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP) czy astma.

Jednym z zaproszonych do wzięcia udziału w debatach ekspertów był specjalista Centrum Dobrej Terapii dr hab. n med. Marcin Siwek, który wygłosił wykład pt. „Duszność – kiedy poprosić o pomoc psychiatrę”.

Duszność a zaburzenia psychiczne

W swoim wystąpieniu docent Siwek w pierwszej kolejności omówił kwestię duszności jako jednego z najczęstszych objawów somatycznych, zgłaszanych przez pacjentów cierpiących na depresję, zespół lęku napadowego, zaburzenie lękowe uogólnione, czy inne zaburzenia psychiczne. Następnie przedstawił wyniki badań wskazujące, że stan psychiczny pacjenta – ze szczególnym uwzględnieniem nastroju depresyjnego – nawet bez istniejącej choroby płuc, w znaczący sposób zwiększa subiektywne uczucie duszności i związane z tym – dyskomfort i niesprawność. W dalszej kolejności docent Siwek omówił bardzo duże rozpowszechnienie depresji i zaburzeń lękowych wśród pacjentów cierpiących na astmę lub POCHP, a także negatywny wpływ ww zaburzeń psychicznych na przebieg i leczenie chorób pulmonologicznych. Na końcu przedstawił podstawowe zasady leczenia oraz rozpoznawania depresji i lęku u osób z diagnozą POCHP i astmy oraz omówił leki stosowane w pulmonologii, które mogą potencjalnie wywierać negatywny w pływ na nasilenie objawów psychiatrycznych.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
Co to jest somatyzacja?
31 grudnia 2021

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica