Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wystąpienie specjalisty Centrum Dobrej Terapii podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Czas Psychoterapii”

W dniach 21-22 maja 2016 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Czas Psychoterapii”, organizowana przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów gości specjalnych, ale także w ramach warsztatów doskonalić swoje umiejętności praktyczne z zakresu psychoterapii.

Jednym z prelegentów był specjalista Centrum Dobrej Terapii – psychoterapeuta mgr Cezary Barański. Jego wykład Dialog Motywujący w pracy grupowej z osobami podejmującymi zachowania ryzykowne miał na celu przedstawienie metody DM – jej założenia, stosowane narzędzia, wybrane metaanalizy skuteczności i propozycje zastosowania metody w pracy z grupami w kontekście określonych zachowań ryzykownych.

Natomiast poprowadzone przez mgr Cezarego Barańskiego warsztaty Dialog motywujący w pracy indywidualnej i grupowej – wprowadzenie do metody miały na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat metody i umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami oraz narzędziami Dialogu Motywującego (DM). Praca opierała się na integracji rozumienia problemu pacjenta z doborem adekwatnych technik pracy, takich jak: odzwierciedlanie proste i złożone stosowane w celu budowania sojuszu, rozwoju narracji i mentalizacji; wzmocnienia budujące poczucie sprawstwa; pytania stosowane w celu wydobywania i rozwoju zasobów; podsumowania ukierunkowujące pracę. Metody wykorzystywane w szkoleniu: prezentacja, interaktywne szkolenie, elementy dramy stosowanej, case study, symulacja pracy indywidualnej i grupowej.

Dialog Motywujący (DM) to metoda humanistycznej pracy z klientem/pacjentem znajdująca się w obszarze Evidence Based Practice (praktyk o naukowo potwierdzonej skuteczności). Filozofia DM zaczerpnięta została z psychologii humanistycznej Carla Rogersa, w której do podstawowych założeń pracy należą: szacunek do klienta, empatyczne rozumienie i poszanowanie autonomii.
Skuteczność podejścia badana była za pomocą kilku wskaźników: zakresu zmiany, trwałości zmiany, częstotliwości nawrotów oraz opinii sędziów kompetentnych. Metoda powstała w oparciu o efektywność pracy z osobami uzależnionymi. Obecnie trwają badania nad możliwością zastosowania jej w innych kontekstach pracy pomocowej i terapeutycznej.

mgr Cezary Barański

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta indywidualny i systemowy. Prowadzi terapię par, rodzin, młodzieży, osób z grup mniejszościowych oraz osób dotkniętych problemami uzależnienia,… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest kontrakt terapeutyczny?
4 kwietnia 2022

Co to jest kontrakt terapeutyczny? To umowa między pacjentem, a psychoterapeutą określająca warunki współpracy oraz przyjęty sposób leczenia w ramach... »

Czym jest relacja terapeutyczna?
28 marca 2022

Relacja terapeutyczna to wyrażanie i wzajemna wymiana uczuć oraz postaw w relacji pacjent-psychoterapeuta. W trakcie spotkań psychoterapeutycznych, kształtuje... »

Dlaczego psychoterapia może być pomocna?
17 lutego 2022

Każdy z nas może doświadczać różnego rodzaju problemów emocjonalnych i osobistych, z którymi trudno sobie poradzić samodzielnie lub przy pomocy wsparcia... »

Czym jest przeniesienie?
2 stycznia 2022

Co to jest przeniesienie? Przeniesienie można określić jako zjawisko występujące w procesie psychoterapii, w ramach którego pacjent/klient nieświadomie przelewa... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica