Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wystąpienie specjalisty Centrum Dobrej Terapii na konferencji naukowej

W dniach 5-6 maja 2016 roku odbyła się w Krakowie II Ogólnopolska Konferencja Psychologii i Psychoterapii w Paradygmacie Humanistycznym „W stronę człowieka”. Podczas konferencji swój referat pt.: Dialog Motywujący, jako humanistyczna praca z klientem oparta na dowodach (Evidence – Based Practice) wygłosił specjalista Centrum Dobrej Terapii, mgr Cezary Barański.

Wykład miał na celu przedstawienie metody i jej narzędzi oraz zaprezentowanie wyników mataanaliz, obrazujących możliwości zastosowania dialogu motywującego w różnych kontekstach pomocowych i terapeutycznych (uzależnienia, praca z młodzieżą podejmującą zachowania ryzykowne, motywowanie pacjenta w medycynie).

Dialog Motywujący (DM) to metoda bazująca na koncepcji psychoterapii humanistycznej Carla Rogersa, która uznaje szacunek, budowanie autonomii i empatyczne traktowanie jako najważniejsze wyznaczniki w pracy z osobą. Założenia terapii humanistycznej stają się w wielu współcześnie rozwijających się szkołach psychoterapii opartych na dowodach jednym z najważniejszych elementów pracy pomocowej. Wyróżnikiem DM są określone narzędzia dostosowane do poziomu motywacji i etapu zmiany zachowania. Charakterystyką tej metody są następujące procesy: angażowanie – budowanie sojuszu i warunków do współpracy z osobą; ukierunkowanie – określenie obszaru pracy; wydobywanie uczuć, wartości, przekonań, motywujących do zmiany zachowania oraz planowanie działań prowadzących do zmiany. Kluczowym zagadnieniem w pracy jest ambiwalencja, której ulega każdy człowiek we wszystkich obszarach egzystencji niezależnie od diagnozy. Wyznacznikiem adaptacyjnego zachowania jest umiejętność radzenia sobie z ambiwalencją. Podstawowym obszarem pracy w DM jest umiejętność rozwijania ambiwalencji dotyczącej najważniejszego problemu oraz wydobywanie języka zmiany i rozumienie funkcji języka kryjącego opór.

Konferencja odbyła się Instytucie Psychologii UJ, Kraków ul. Ingardena 6

Przeczytaj również:
Co to jest kontrakt terapeutyczny?
4 kwietnia 2022

Co to jest kontrakt terapeutyczny? To umowa między pacjentem, a psychoterapeutą określająca warunki współpracy oraz przyjęty sposób leczenia w ramach... »

Czym jest relacja terapeutyczna?
28 marca 2022

Relacja terapeutyczna to wyrażanie i wzajemna wymiana uczuć oraz postaw w relacji pacjent-psychoterapeuta. W trakcie spotkań psychoterapeutycznych, kształtuje... »

Dlaczego psychoterapia może być pomocna?
17 lutego 2022

Każdy z nas może doświadczać różnego rodzaju problemów emocjonalnych i osobistych, z którymi trudno sobie poradzić samodzielnie lub przy pomocy wsparcia... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica