Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wystąpienie specjalisty Centrum Dobrej Terapii na konferencji naukowej

W dniach 5-6 maja 2016 roku odbyła się w Krakowie II Ogólnopolska Konferencja Psychologii i Psychoterapii w Paradygmacie Humanistycznym „W stronę człowieka”. Podczas konferencji swój referat pt.: Dialog Motywujący, jako humanistyczna praca z klientem oparta na dowodach (Evidence – Based Practice) wygłosił specjalista Centrum Dobrej Terapii, mgr Cezary Barański.

Wykład miał na celu przedstawienie metody i jej narzędzi oraz zaprezentowanie wyników mataanaliz, obrazujących możliwości zastosowania dialogu motywującego w różnych kontekstach pomocowych i terapeutycznych (uzależnienia, praca z młodzieżą podejmującą zachowania ryzykowne, motywowanie pacjenta w medycynie).

Dialog Motywujący (DM) to metoda bazująca na koncepcji psychoterapii humanistycznej Carla Rogersa, która uznaje szacunek, budowanie autonomii i empatyczne traktowanie jako najważniejsze wyznaczniki w pracy z osobą. Założenia terapii humanistycznej stają się w wielu współcześnie rozwijających się szkołach psychoterapii opartych na dowodach jednym z najważniejszych elementów pracy pomocowej. Wyróżnikiem DM są określone narzędzia dostosowane do poziomu motywacji i etapu zmiany zachowania. Charakterystyką tej metody są następujące procesy: angażowanie – budowanie sojuszu i warunków do współpracy z osobą; ukierunkowanie – określenie obszaru pracy; wydobywanie uczuć, wartości, przekonań, motywujących do zmiany zachowania oraz planowanie działań prowadzących do zmiany. Kluczowym zagadnieniem w pracy jest ambiwalencja, której ulega każdy człowiek we wszystkich obszarach egzystencji niezależnie od diagnozy. Wyznacznikiem adaptacyjnego zachowania jest umiejętność radzenia sobie z ambiwalencją. Podstawowym obszarem pracy w DM jest umiejętność rozwijania ambiwalencji dotyczącej najważniejszego problemu oraz wydobywanie języka zmiany i rozumienie funkcji języka kryjącego opór.

Konferencja odbyła się Instytucie Psychologii UJ, Kraków ul. Ingardena 6

Przeczytaj również:
Co to jest kontrakt terapeutyczny?
15 marca 2016

Co to jest kontrakt terapeutyczny? To umowa między pacjentem, a psychoterapeutą określająca warunki współpracy oraz przyjęty sposób leczenia w ramach... »

Czym jest relacja terapeutyczna?
23 lutego 2016

Relacja terapeutyczna to wyrażanie i wzajemna wymiana uczuć oraz postaw w relacji pacjent-psychoterapeuta. W trakcie spotkań psychoterapeutycznych, kształtuje... »

Czym jest przeniesienie?
3 grudnia 2013

Co to jest przeniesienie? Przeniesienie można określić jako zjawisko występujące w procesie psychoterapii, w ramach którego pacjent/klient nieświadomie przelewa... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa