Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Anhedonia – objaw mogący decydować o efektach leczenia depresji

Anhedonia bywa elementem obrazu klinicznego wielu zaburzeń psychicznych (np. schizofrenii, zaburzeń lękowych i adaptacyjnych, zmian emocjonalnych, towarzyszących patologicznemu używaniu substancji czy patologicznemu objadaniu się, zaburzeń osobowości) i neurologicznych (np. choroba Parkinsona), jednak najczęściej i w sposób najbardziej typowy występuje w przebiegu epizodu depresyjnego, jako jeden z jego osiowych objawów. Co ważne wyjściowe nasilenie anhedonii i jej ustępowanie w trakcie leczenia, mogą w sposób krytyczny i bardziej znaczący niż inne objawy depresji (np. depresyjne obniżenie nastroju), wpływać na skuteczność farmakoterapii i możliwość osiągnięcia przez pacjenta zarówno remisji objawowej (rozumianej jako ustąpienie objawów choroby) jak i społecznej oraz funkcjonalnej (definiowanej jako możliwość powrotu do samopoczucia i aktywności/funkcjonowania przedchorobowego).

Jak pokazują badania, obecność anhedonii lub jej utrzymywanie się pomimo leczenia, w największym stopniu (w porównaniu z innymi obszarami psychopatologii depresji) wiąże się z ryzykiem braku odpowiedzi terapeutycznej lub remisji oraz z większym nasileniem objawów depresyjnych. Z drugiej strony ustępowanie anhedonii jest ważnym wskaźnikiem wystąpienia poprawy w zakresie funkcjonowania psychospołecznego, a jej uporczywość w dużej mierze odpowiada za rozbieżność między redukcją nasilenia objawów depresyjnych, a brakiem poprawy funkcjonalnej i poczucia zdrowienia. Z powyższych względów, warto aby pacjenci zwracali uwagę, na ile, w trakcie leczenia zmienia się i poprawia ich zdolność do odczuwania radości i przyjemności (tj. hedonia) oraz zainteresowanie przyjemnymi aspektami życia. Zjawiska te można również monitorować za pomocą specjalnych skal i kwestionariuszy, czego przykładem jest Snaith–Hamilton Pleasure Scale (SHAPS). Narzędzie to pozwala badać przyjemność jako stan – a więc rejestruje ono dynamiczne zmiany w zakresie hedonii (np. w przebiegu leczenia), skupiając się przede wszystkim na tzw. przyjemności konsumpcyjnej (tzn. wynikającej bezpośrednio z nagradzającego charakteru przyjemnego bodźca lub aktywności).

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest nerwica?
20 czerwca 2012

Nerwica (dawniej: neuroza) to termin używany do opisu niepsychotycznego zaburzenia psychicznego, które wiąże się z doświadczaniem cierpienia i lęku, które... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica