Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Publikacja naukowa naszego specjalisty

W ogólnopolskim, specjalistycznym czasopiśmie Psychiatria i Psychologia Kliniczna ukazał się artykuł pt. „Anhedonia w zaburzeniach depresyjnych” autorstwa specjalisty Centrum Dobrej Terapii, dr hab. n. med Marcin Siwka. Artykuł ten stanowi szczegółowe kompendium wiedzy na temat zjawiska anhedonii, tj. zaburzeń odczuwania radości i przyjemności oraz pokrewnych im obszarom emocji i zachowania, w zaburzeniach depresyjnych (patrz: Anhedonia – niedoceniany objaw depresji). Autor kolejno omówił: genezę pojęcia anhedonii, jego miejsce w psychopatologii i diagnostyce zaburzeń depresyjnych, klasyfikację i podtypy, jego postulowane podłoże neurobiologiczne oraz negatywny wpływ na skuteczność leczenia przeciwdepresyjnego i rokowanie długoterminowe. Następnie autor przeanalizował zjawisko tzw. anhedonii polekowej, tj. zmian emocjonalnych, które mogą wystąpić na skutek stosowania niektórych leków przeciwdepresyjnych, i które mogą mieć charakter działania niepożądanego związanego z leczeniem. Na końcu przedstawił przegląd badań na temat skuteczności leków przeciwdepresyjnych w redukcji objawów anhedonii wchodzącej w skład obrazu epizodu depresyjnego.

Link do artykułu: http://www.psychiatria.com.pl/index.php/wydawnictwa/2017-vol-17-no-3/anhedonia-w-zaburzeniach-depresyjnych?aid=680

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kiedy przekraczasz granice… – nasza specjalistka ekspertem kampanii dotyczącej uzależnienia od alkoholu

Czy wiedzieliście, że uczestnikami ponad ¼ wszystkich wypadków w pracy są osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu? Krzywdzą one nie tylko…...

Zamknij