Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Publikacja naukowa naszego specjalisty

W ogólnopolskim, specjalistycznym czasopiśmie Psychiatria i Psychologia Kliniczna ukazał się artykuł pt. „Anhedonia w zaburzeniach depresyjnych” autorstwa specjalisty Centrum Dobrej Terapii, dr hab. n. med Marcin Siwka. Artykuł ten stanowi szczegółowe kompendium wiedzy na temat zjawiska anhedonii, tj. zaburzeń odczuwania radości i przyjemności oraz pokrewnych im obszarom emocji i zachowania, w zaburzeniach depresyjnych (patrz: Anhedonia – niedoceniany objaw depresji). Autor kolejno omówił: genezę pojęcia anhedonii, jego miejsce w psychopatologii i diagnostyce zaburzeń depresyjnych, klasyfikację i podtypy, jego postulowane podłoże neurobiologiczne oraz negatywny wpływ na skuteczność leczenia przeciwdepresyjnego i rokowanie długoterminowe. Następnie autor przeanalizował zjawisko tzw. anhedonii polekowej, tj. zmian emocjonalnych, które mogą wystąpić na skutek stosowania niektórych leków przeciwdepresyjnych, i które mogą mieć charakter działania niepożądanego związanego z leczeniem. Na końcu przedstawił przegląd badań na temat skuteczności leków przeciwdepresyjnych w redukcji objawów anhedonii wchodzącej w skład obrazu epizodu depresyjnego.

Link do artykułu: http://www.psychiatria.com.pl/index.php/wydawnictwa/2017-vol-17-no-3/anhedonia-w-zaburzeniach-depresyjnych?aid=680

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
31 grudnia 2021

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica