Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

przemoc

Przemoc tematem wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
30 maja 2018

W dniu 23 maja br. na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej odbył się wykład nt.: „Czym jest przemoc i jak jej przeciwdziałać”, wygłoszony przez specjalistkę Centrum, mgr Bogumiłę Lipkę-Bałazy. Wykład dotyczył charakterystyki oraz form przemocy, przedstawiono... »

Rodzaje przemocy
7 września 2016

W swojej codziennej praktyce nasi specjaliści zajmują się między innymi pomocą ofiarom przestępstw i przemocy. Większość z tych aktów przemocy ma niestety miejsce w domu. O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki: jest to intencjonalne działanie lub... »