Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

depresja dwubiegunowa

Sporty ekstremalne a dwubiegunowość
dr hab. n. med. Marcin Siwek 17 listopada 2015

Obserwacje kliniczne oraz wyniki badań naukowych wskazują, że w grupie osób chorujących na zaburzenia afektywne dwubiegunowe częściej (niż w populacji ogólnej) spotyka się osoby charakteryzujące się większą skłonnością do ryzyka i działań impulsywnych. Skłoniło to polskich naukowców... »

Choroba afektywna dwubiegunowa – obrona doktoratu
17 czerwca 2014

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu wczorajszym dr n. med. Grzegorz Mączka obronił pracę doktorską w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pt: "Rola ustrukturowanej psychoedukacji grupowej w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej". Obrona pracy otrzymała wyróżnienie.... »