Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Psychoedukacja grupowa w chorobie afektywnej dwubiegunowej – działa jak dodatkowy lek!

Psychoedukacja grupowa w chorobie afektywnej dwubiegunowej to cykl ustrukturyzowanych spotkań, prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów, w trakcie których pacjenci mają okazje zdobyć bogatą i usystematyzowaną wiedzę na temat tej choroby. Celami psychoedukacji są: poznanie specyfiki choroby dwubiegunowej (z uwzględnieniem m.in. jej objawów, klasyfikacji, etiologii, przebiegu oraz prognozy), pomoc w optymalizacji leczenia, pogłębienie wiedzy na temat leków stosowanych w chorobie (klas leków, ich wad i zalet oraz działań niepożądanych, negatywnych skutków ich odstawiania lub stosowania niezgodnego z zaleceniami), rozwijanie umiejętności „bycia o krok przed chorobą” (w tym – umiejętność rozpoznawania objawów prodromalnych, czy „sygnałów ostrzegawczych” nawrotu choroby), promowanie stylu życia sprzyjającego pozostawaniu w zdrowiu (np. regulacja rytmów dobowych, rola aktywności fizycznej, unikanie substancji psychoaktywnych etc.), praca nad przestrzeganiem zaleceń lekarskich, pomoc w radzeniu sobie ze stresem.

Badania nad skutecznością psychoedukacji grupowej w chorobie dwubiegunowej wykazały, że dołączenie tej metody do farmakoterapii wiązało się z: wydłużeniem czasu, po którym dochodzi do nawrotu choroby, wydłużeniem czasu do kolejnych hospitalizacji, zmniejszeniem ilości epizodów choroby, zmniejszeniem ilości i ryzyka hospitalizacji. W bieżącym roku, naukowcy z Wielkiej Brytanii: Bond i Anderson, opublikowali analizę aż szesnastu badań nad skutecznością psychoedukacji grupowej. Dowodzi ona, że psychoedukacja jest metodą, która (stosowana razem z odpowiednim leczeniem farmakologicznym) może dodatkowo zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby (ze szczególnych uwzględnieniem epizodów manii lub hipomanii) oraz w sposób znaczący poprawić zdolność pacjentów do przestrzegania zaleceń, a co za tym idzie – do lepszego korzystania z leczenia. Można zatem powiedzieć, że psychoedukacja jest dodatkowym, tym razem niefarmakologicznym, stabilizatorem nastroju.

Wszystkich pacjentów cierpiących na chorobę dwubiegunową i zainteresowanych psychoedukacją zapraszamy do udziału w autorskim (stworzonym w oparciu o doświadczenia z prowadzonego od kilku lat przez naszych specjalistów, dr. n. med. Grzegorza Mączkę i dr. n. med. Bartosza Grabskiego), programie psychoedukacyjnym: „Oswajanie choroby dwubiegunowej”.

dr hab. n. med. Bartosz Grabski, FECSM, WPATH-CM

Specjalista psychiatrii i seksuologii, psychoterapeuta. Specjalizuje się w pomocy osobom transpłciowym doświadczającym dysforii płciowej. Dodatkowo obszar jego zainteresowań klinicznych obejmuje problemy osób homo-… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica