Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Sporty ekstremalne a dwubiegunowość

Obserwacje kliniczne oraz wyniki badań naukowych wskazują, że w grupie osób chorujących na zaburzenia afektywne dwubiegunowe częściej (niż w populacji ogólnej) spotyka się osoby charakteryzujące się większą skłonnością do ryzyka i działań impulsywnych. Skłoniło to polskich naukowców związanych z Katedrą Psychiatrii CM UJ do badania związków pomiędzy uprawianiem sportów ekstremalnych (oraz sportów podwyższonego ryzyka), a spektrum choroby dwubiegunowej. Grupa badawcza (w skład której wszedł również specjalista pracujący w Centrum Dobrej Terapii – dr hab. n. med. Marcin Siwek) przebadała w tym celu 715 osób uprawiających lub nie wyżej wymienione sporty. Wykazano, że osoby podejmujące takie aktywności (lub tzw. sporty wysokiego ryzyka) istotnie częściej spełniały kryteria spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej oraz charakteryzowały się bardziej nasilonymi cechami tzw. temperamentu hipertymicznego, który pozostaje w związku z zaburzeniami dwubiegunowymi (osoby z takim temperamentem mają tzw. cechy przywódcze, podniesiony poziom energii i inicjatywy, zdolność do gromadzenia wokół siebie innych ludzi, a w zachowaniu mogą być ekspansywne).

Powyższe badanie, którego wyniki opublikowane zostały czasopismach zagranicznych (Journal of Affective Disorders, Acta Neuropsychiatrica), jest kolejnym przykładem szeroko zakrojonych poszukiwań „cech markerowych” dwubiegunowości w populacji, których znajomość może wpłynąć na ułatwienie i przyspieszenie oraz zwiększenie rzetelności wykrywania choroby afektywnej dwubiegunowej.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica