Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Choroba dwubiegunowa a kreatywność i uzdolnienia artystyczne

Dostępne są wyniki badań wskazujące na związek pomiędzy różnymi przejawami kreatywności a występowaniem zaburzeń nastroju, zwłaszcza o typie dwubiegunowym.

Amerykańska badaczka Nancy Andreasen już w 1974 r. stwierdziła, iż u niemal połowy badanych przez nią pisarzy, można było rozpoznać cechy choroby afektywnej dwubiegunowej. Arnold Ludwig, badając grupę pisarek, wykazał obecność epizodów depresji u ponad połowy z nich, a stanów maniakalnych u 1/5 badanych. Ten sam autor, analizując biografie sławnych osób stwierdził, iż zaburzenia nastroju występowały częściej u twórców (plastycy, pisarze, muzycy), niż wśród wojskowych czy naukowców. Ciekawych informacji dostarczają badania, w których z pacjentami cierpiącymi na chorobę afektywną dwubiegunową porównuje się studentów kierunków artystycznych. W jednym z nich, osoby z chorobą dwubiegunową oraz studenci kierunków artystycznych osiągali wysokie wyniki na skali ogólnej kreatywności. W kolejnym projekcie badawczym, prowadzonym w Krakowie w latach 2012-2013, w który zaangażowani byli m.in. specjaliści Centrum Dobrej Terapii zaobserwowano, że wśród studentów kierunków artystycznych cechy spektrum dwubiegunowego (identyfikowane za pomocą kwestionariusza zaburzeń nastroju) występowały prawie sześciokrotnie częściej w porównaniu do studentów kierunków politechnicznych.

Wszystkie te doniesienia wskazują na istotny (i zapewne biologiczny) związek pomiędzy uzdolnieniami i twórczością artystyczną a spektrum zaburzeń dwubiegunowych.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica