Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Leczenie ADHD u dorosłych – wykład lek. Pawła Brudkiewicza

W dniach 15-16 listopada 2019 w Warszawie odbył się Kongres ADHD. To wydarzenie wyjątkowe w polskim środowisku psychiatrycznym, gdyż w całości poświęcone było leczeniu tego zaburzenia u osób dorosłych. Temat ten był do tej pory w Polsce mało popularny, a terapia ograniczała się głównie do dzieci i młodzieży. Na Kongresie ADHD wystąpiło wielu ekspertów z Polski i zza granicy, swój wykład wygłosił również specjalista Centrum Dobrej Terapii – lek. Paweł Brudkiewicz.

wykład lek. Pawła Brudkiewicza

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, jest częstą przyczyną wizyt młodych pacjentów w gabinetach psychiatrycznych i psychologicznych. Zaburzenie to dotyka ok. 5% dzieci w wieku szkolnym. Jednak w Polsce wciąż rzadko poruszaną kwestią jest to, że objawy ADHD utrzymują się u ok. 75% pacjentów, którzy osiągnęli wiek dorosły.

Deficyt uwagi, problemy z organizacją czasu, stały niepokój, niemożność odprężenia się, przerywanie wypowiedzi innym, niecierpliwość, nieprzemyślane zakupy, problemy z utrzymaniem miejsca pracy, nagłe początki i zakończenia związków, drażliwość – te i inne objawy mogą świadczyć o tym, że dorosły, szukający pomocy u terapeuty, może cierpieć na ADHD wieku dorosłego.

Leczenie dorosłych z tym zespołem objawów w Polsce dostępne jest dopiero od niedawna i nadal brakuje doświadczonych specjalistów. Dlatego tak ważna jest popularyzacja problemu i szkolenie lekarzy psychiatrów i psychologów – taki też był cel organizatorów Kongresu ADHD w Warszawie.

W swoim wystąpieniu lek. Paweł Brudkiewicz poruszył zagadnienia rozpoznawania ADHD u dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania Wywiadu Diagnostycznego DIVA 2.0, przeznaczonego właśnie dla tej grupy pacjentów. Specjalista Centrum omówił specyfikę symptomatologii objawów u dorosłych i w oparciu o konkretne przykłady podzielił się ze słuchaczami swoim bogatym doświadczeniem w tym zakresie. Omawiał też korzystne zmiany w samopoczuciu i funkcjonowaniu pacjentów w wyniku odpowiedniego i kompleksowego leczenia.

W Kongresie ponadto wzięli udział m.in.: prof. Tomasz Wolańczyk, prof. Wolfgang Retz, prof. Filip Rybakowski, prof. Małgorzata Janas–Kozik, prof. Edward Jacek Gorzelańczyk, dr hab. Maciej Pilecki dr hab. Tomasz Hańć, prof. dr. Alexandra Philipsen,

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa