Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

lek. med. Aleksandra Gorostowicz

Aleksandra Gorostowicz

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim UJ CM. Obecnie jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując w oddziałach oraz Poradni Psychiatrii Dorosłych Kliniki. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym. Zaangażowana w pracę naukową – jest studentką Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarskim UJ CM, współautorką publikacji naukowych, prowadzi zajęcia dydaktyczne z psychiatrii dla studentów kierunku lekarskiego. Systematycznie pogłębia swoją wiedzę, również poprzez udział w konferencjach naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Zawodowo interesuje się psychofarmakoterapią, leczeniem zaburzeń nastroju, zagadnieniami związanymi z różnorodnością orientacji seksualnej. Konsultuje psychiatrycznie osoby dorosłe, także w języku angielskim.

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa