Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci

Chorobę Alzheimera można podejrzewać u starszej osoby, która skarży się na problemy z pamięcią. Poza oceną objawów choroby nie istnieją żadne inne metody (np. badania laboratoryjne krwi lub badania radiologiczne), na podstawie których możliwe byłoby postawienie diagnozy choroby Alzheimera. Zastosowanie prostych testów pamięci i funkcji poznawczych umożliwia wykrycie zaburzeń pamięci nawet na wczesnym etapie choroby.

Diagnoza choroby Alzheimera

Istnieje wiele testów służących do przesiewowego badania pamięci. Przykładem może być Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego (ang. Mini-Mental State Examination, MMSE) lub Montrealska Skala Oceny Poznawczej (ang. Montreal Cognitive Assessment, MoCA). Ponieważ wynik oceny przy pomocy tych metod zależy od właściwego wykonania badania, to tego rodzaju badanie może być wykonane wyłącznie przez lekarza lub osobę odpowiednio przeszkoloną. W tym miejscy należy zaznaczyć, że badania przesiewowe nie służą do stawiania diagnozy, lecz do wykrycia nieprawidłowości na tyle istotnych, by wskazane było dokładniejsze badanie np. w ramach badania lekarskiego przez neurologa, lub dokładnej oceny neuropsychologicznej.

Diagnoza choroby Alzheimera stawiana jest przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii, psychiatrii lub geriatrii. Po postawieniu wstępnego rozpoznania, w dalszym postępowaniu niezbędne jest wykonanie specjalistycznego badania neuropsychologicznego oraz dodatkowych badań radiologicznych takich jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny mózgu oraz badań laboratoryjnych, których celem jest wykluczenie innych niż choroba Alzheimera przyczyn zaburzeń pamięci.

Leczenie choroby Alzheimera

Wczesne wykrycie zaburzeń poznawczych pozwala na wprowadzenie leczenia farmakologicznego, które może opóźnić moment wystąpienia kolejnych etapów choroby. Wczesne wykrycie choroby ma również wymiar psychologiczny, pozwala bowiem osobie chorej oraz rodzinie przygotować się na postępujący proces chorobowy.

W leczeniu farmakologicznym choroby Alzheimera stosowane są leki znajdujące się na liście leków refundowanych. W myśl obowiązujących przepisów NFZ, prawo do korzystania z leków refundowanych przysługuje wyłącznie pacjentom, u których diagnoza została postawiona przez lekarza specjalistę. Badanie przesiewowe zaburzeń pamięci daje możliwość wczesnego postawienia diagnozy, a co za tym idzie redukcji indywidualnych wydatków na leczenie przez możliwość skorzystania z refundacji leków przeciwotępiennych.

Opracował lek. med. Krzysztof Banaszkiewicz

Przeczytaj również:
Dziedziczenie choroby Alzheimera
Dziedziczenie choroby Alzheimera
26 listopada 2021

Choroba Alzheimera jest w zdecydowanej większości chorobą sporadyczną, tzn. chorobą, której nie dziedziczy się wprost od spokrewnionej osoby chorej. Bardzo... »

Pamięć i zaburzenia pamięci
Pamięć i zaburzenia pamięci
10 listopada 2021

Pamięć jest czynnością mózgu pozwalającą na zapisywanie i przechowywanie informacji przez nas odbieranych, a następnie ich odtwarzanie. Wyróżnia się kilka... »

Przebieg choroby Alzheimera
Przebieg choroby Alzheimera
4 listopada 2021

Przebieg choroby Alzheimera można podzielić na trzy etapy, które następują kolejno po sobie. Nie ma możliwości przewidzenia szybkości postępu choroby u... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica