Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Psychofarmakologia w praktyce – cykl artykułów

Od początku 2017 roku, w czasopiśmie Medycyna Praktyczna – Psychiatria, ukazuje się w ramach działu „Psychofarmakologia w praktyce”, cykl artykułów autorstwa dr n. med. Jarosława Woronia i pracującego w Centrum Dobrej Terapii specjalisty psychiatry – dr hab. n. med. Marcin Siwka. Autorzy opisują w nich przypadki pacjentów z różnymi rozpoznaniami medycznymi i zaburzeniami psychicznymi (np. depresja, bezsenność, zaburzenia lękowe), u których na skutek niewłaściwego połączenia leków psychotropowych lub też kombinacji leków psychotropowych z preparatami przepisywanymi przez innych specjalistów doszło do powikłań oraz niebezpiecznych interakcji. (patrz: Interakcje farmakologiczne w gabinecie psychiatrycznym – co to takiego?). Artykuły te – szczegółowo przedstawiając objawy oraz mechanizmy leżące u podłoża ww. zdarzeń niepożądanych, są źródłem cennych wskazówek diagnostycznych dla specjalistów psychiatrów.

Przeczytaj również:
Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
12 listopada 2012

Chorobę Alzheimera można podejrzewać u starszej osoby, która skarży się na problemy z pamięcią. Poza oceną objawów choroby nie istnieją żadne inne metody (np.... »