Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Szumy uszne a leki psychotropowe

Szumy uszne to zespół nieprzyjemnych, subiektywnych doznań dźwiękowych, które powstają najczęściej na skutek uszkodzeń lub zmian czynnościowych w uchu wewnętrznym. Wśród przyczyn szumów usznych wymienia się m.in.: stany zapalne ucha środkowego i dróg oddechowych, choroby ucha wewnętrznego, praca lub przebywanie w warunkach hałasu (w tym tzw. uraz akustyczny), nadciśnienie tętnicze, urazy głowy, zaleganie woskowiny w uchu zewnętrznym, zmiany powstałe na skutek starzenia się organizmu, stwardnienie rozsiane, czynniki psychogenne. Do wystąpienia lub nasilenia szumów usznych mogą również przyczyniać się leki – w tym niektóre leki psychotropowe.

Pojawienie się szumów usznych w przebiegu stosowania leków psychotropowych jest rzadkim zjawiskiem – sporadycznie obserwowano takie przypadki w trakcie stosowania: leków przeciwdepresyjnych (trójpierścieniowych leków przecidepresyjnych, niektórych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, bupropionu, trazodonu), przeciwpsychotycznych (np. ziprazidonu, chlorpromazyny) i leków nasennych. Szumy uszne mogą również pojawiać się przejściowo po nagłym odstawieniu wenlafaksyny czy sertraliny. Z drugiej strony pojedyncze badania sugerują, że leki takie jak sertralina, amitryptylina czy fluoksetyna mogą przyczynić się do znaczącej redukcji nasilenia i częstości występowania szumów.

Pojawienie się szumów usznych powinno zostać zgłoszone prowadzącemu lekarzowi, celem ustalenia dalszego optymalnego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Przeczytaj również:
Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
2 grudnia 2021

Chorobę Alzheimera można podejrzewać u starszej osoby, która skarży się na problemy z pamięcią. Poza oceną objawów choroby nie istnieją żadne inne metody (np.... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica