Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Rzadkie działania niepożądane towarzyszące terapii lekami przeciwdepresyjnymi – zaburzenia oddawania moczu

Zaburzenia funkcji układu moczowego nie są powszechnym problemem w trakcie terapii przeciwdepresyjnej, jednak kiedy się pojawiają, mogą mieć one uciążliwy i nieprzyjemnych charakter, a czasem – groźne następstwa.

Najczęściej i z największym nasileniem wystąpić mogą one w trakcie terapii tzw. trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (np. amitryptylina, doksepina, klomipramina) i wynikają z działania antycholinergicznego, tj. blokady receptorów muskarynowych przez te leki.  Na skutek tego mechanizmu u obojga płci mogą pojawić się problemy z oddawaniem moczu (głównie rozpoczęciem mikcji), natomiast u mężczyzn z przerostem gruczołu krokowego, może dojść nawet do zatrzymania moczu. Ostre zatrzymanie moczu jest stanem bardzo poważnym i wymaga pilnego zgłoszenia się do urologa, lekarza POZ lub placówki SOR. Problemy z rozpoczęciem mikcji i oddawaniem moczu mogą się zdarzyć również po lekach nowej generacji – takich jak: duloksetyna, wenlafaksyna, reboksetyna, fluoksetyna, fluwoksamina; aczkolwiek są tutaj zjawiskiem nieporównywalnie rzadszym, mają zwykle dużo mniejsze nasilenie i bardziej są wyjątkiem niż regułą. Poza ww. działaniami opisywano również sporadyczne przypadki występowania nietrzymania moczu lub uczucie nieprzyjemnego parcia na pęcherz w trakcie terapii duloksetyną lub wenlafaksyną.

Każdy przypadek niepokojących objawów ze strony układu moczowego, których pojawienie się zbiega się w czasie z wdrożeniem leku przeciwdepresyjnego lub innego leku psychotropowego, powinien zostać zgłoszony prowadzącemu lekarzowi psychiatrze, w celu oceny związku przyczynowo-skutkowego oraz wdrożenia odpowiedniego postępowania (np. zmiany w zakresie schematu leczenia i/lub skierowania na konsultację urologiczną, czy ginekologiczną).

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
Co to jest somatyzacja?
31 grudnia 2021

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica