Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Rzadkie działania niepożądane towarzyszące terapii lekami przeciwdepresyjnymi – zaburzenia oddawania moczu

Zaburzenia funkcji układu moczowego nie są powszechnym problemem w trakcie terapii przeciwdepresyjnej, jednak kiedy się pojawiają, mogą mieć one uciążliwy i nieprzyjemnych charakter, a czasem – groźne następstwa.

Najczęściej i z największym nasileniem wystąpić mogą one w trakcie terapii tzw. trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (np. amitryptylina, doksepina, klomipramina) i wynikają z działania antycholinergicznego, tj. blokady receptorów muskarynowych przez te leki.  Na skutek tego mechanizmu u obojga płci mogą pojawić się problemy z oddawaniem moczu (głównie rozpoczęciem mikcji), natomiast u mężczyzn z przerostem gruczołu krokowego, może dojść nawet do zatrzymania moczu. Ostre zatrzymanie moczu jest stanem bardzo poważnym i wymaga pilnego zgłoszenia się do urologa, lekarza POZ lub placówki SOR. Problemy z rozpoczęciem mikcji i oddawaniem moczu mogą się zdarzyć również po lekach nowej generacji – takich jak: duloksetyna, wenlafaksyna, reboksetyna, fluoksetyna, fluwoksamina; aczkolwiek są tutaj zjawiskiem nieporównywalnie rzadszym, mają zwykle dużo mniejsze nasilenie i bardziej są wyjątkiem niż regułą. Poza ww. działaniami opisywano również sporadyczne przypadki występowania nietrzymania moczu lub uczucie nieprzyjemnego parcia na pęcherz w trakcie terapii duloksetyną lub wenlafaksyną.

Każdy przypadek niepokojących objawów ze strony układu moczowego, których pojawienie się zbiega się w czasie z wdrożeniem leku przeciwdepresyjnego lub innego leku psychotropowego, powinien zostać zgłoszony prowadzącemu lekarzowi psychiatrze, w celu oceny związku przyczynowo-skutkowego oraz wdrożenia odpowiedniego postępowania (np. zmiany w zakresie schematu leczenia i/lub skierowania na konsultację urologiczną, czy ginekologiczną).

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
2 grudnia 2013

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica