Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Pionierska publikacja współautorstwa naszych specjalistów

W prestiżowym czasopiśmie naukowym Frontiers in Pharmacology ukazał się właśnie artykuł : „Cariprazine augmentation of clozapine in schizophrenia—a retrospective chart review”. Opisuje on wyniki badania, którego celem była ocena skuteczności dodawania jednego z najnowszych leków przeciwpsychotycznych – kariprazyny, do farmakoterapii klozapiną u pacjentów z diagnozą schizofrenii opornej na leczenie. Warto dodać, że monoterapia klozapiną jest jedną z podstawowych metod farmakoterapii schozofrenii lekoopornej. Mimo ogromnej skuteczności ww leku w dalszym ciągu u znaczącej części chorych leczenie to okazuje się niewystarczające i wymaga potencjalizacji innymi metodami.  Autorzy dokonali analizy retrospektywnej dokumentacji 916 pacjentów chorujących na schizofrenię i objętych leczeniem w ramach Poradni Przyklinicznej Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zidentyfikowano w sumie 12 osób leczonych kombinacją kariprazyny z klozapiną przez 3–60 tygodni. Leczenie wiązało się ze zmniejszeniem nasilenia objawów pozytywnych, negatywnych, afektywnych i lękowych, a także poprawą ogólnego funkcjonowania pacjentów U większości pacjentów odpowiedź na leczenie (9/12 pacjentów, 75%) wystąpiła po 4–16 tygodniach terapii. Badanie przedstawia dokładny opis kliniczny największej jak do tej pory liczby pacjentów ze schizofrenią oporną na leczenie, którym podawano kombinację kariprazyna-klozapina i sugeruje, że zastosowanie tej kombinacji może prowadzić do złagodzenia szerokiego zakresu objawów u pacjentów ze schizofrenią lekooporną.

Pierwszym i korespondencyjnym autorem publikacji jest prof. Marcin Siwek. W powstaniu artykułu brali udział również inni specjaliści pracujący w Centrum Dobrej Terapii: doc. Adrian Chrobak i lek. Aleksandra Gorostowicz. Badanie powstało w ramach działalności Katedry Psychiatrii UJ CM.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
2 grudnia 2021

Chorobę Alzheimera można podejrzewać u starszej osoby, która skarży się na problemy z pamięcią. Poza oceną objawów choroby nie istnieją żadne inne metody (np.... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica