Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Ważna monografia współautorstwa naszych specjalistów

Nakładem czasopisma Podyplomie ukazała się właśnie, pod kierownictwem naukowym prof. Jarosława Woronia, monografia pt.  Meandry współczesnej farmakoterapii.  W ramach tej interdyscyplinarnej publikacji, Autorzy poszczególnych rozdziałów (wybitni specjaliści, będący lekarzami praktykami, farmakologami, farmakoepidemiologami, czy prawnikami) dzielą się  spostrzeżeniami dotyczącymi problemów, z jakimi ma do czynienia lekarz praktyk w codziennej pracy. W monografii przedstawiono między innymi aspekty praktyczne oraz problemy związane z leczeniem kwetiapiną, benzodiazepinami i niebenzodiazepinowymi lekami nasennymi. Omówiono także  nieoczywiste skutki błędnie przeprowadzonej farmakoterapii, najczęstsze interakcje i działania niepożądane w praktyce lekarskiej, specyfikę farmakokinetyczno-farmakodynamiczną leków stosowanych u pacjenta w stanie terminalnym, praktyczne aspekty doboru leków w infekcjach dróg oddechowych,  miejsce fitoterapii w terapii chorób zakaźnych układu oddechowego. Wśród ekspertów zaproszonych do napisania monografii znaleźli się również pracujący w Centrum Dobrej Terapii prof. Marcin Siwek oraz lek. Krzysztof Wojtasik -Bakalarz. Są oni współautorami 4 rozdziałów: „Pułapki w terapii lekami z grupy benzodiazepin i lekami Z”; „Kwetiapina – lek często stosowany ale czy znany?”; „Powikłania terapii spowodowane często stosowanymi lekami – aspekty praktyczne”; „Zespół serotoninowy jako niepożądane działanie polifarmakoterapii – częstszy niż rozpoznawany”.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
2 grudnia 2021

Chorobę Alzheimera można podejrzewać u starszej osoby, która skarży się na problemy z pamięcią. Poza oceną objawów choroby nie istnieją żadne inne metody (np.... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica