Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom psychologii mniejszości seksualnych

W dniach 20-22 czerwca odbyła się w Lizbonie pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom psychologii mniejszości seksualnych, pt. „1st International Conference LGBT Psychology and Related Fields.”

Psychologia LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, TransgenderPsychology) jest stosunkowo nową dziedziną nauki, poświęconą specyfice psychologicznego funkcjonowania osób nieheteroseksualnych, zarówno indywidualnego, jak i w związkach.

Zajmuje się między innymi takimi zagadnieniami, jak zdrowie psychiczne i dobrostan psychologiczny osób LGBT, rozpatrywanych w kontekście tzw. stresu mniejszościowego, tj. funkcjonowania w kontekście społecznie uwarunkowanego, specyficznego (związanego ze statusem mniejszościowym, dodatkowego, a nie wspólnego wszystkim ludziom) i chronicznego obciążenia emocjonalnego związanego z instytucjami i strukturami społecznymi, takimi jak prawo (np. brak możliwości zawierania związków partnerskich lub małżeństw jednopłciowych, brak ochrony przed dyskryminacją), szkoła (np. dyskryminacja, narażenie na treści jawnie patologizujące homoseksualność), rodzina (np. odrzucenie, przemoc, brak wsparcia), kościół, czy przestrzeń publiczna (np. przyzwolenie na poniżanie, obrażanie, mówienie nieprawdy nt. osób nieheteroseksualnych).

Innymi obszarami zainteresowania psychologii LGB to m. in. specyfika funkcjonowania związków i rodzin jednopłciowych, wychowywanie dzieci, konstruowanie nieheteronormatywnych tożsamości seksualnych i płciowych.

Podczas konferencji swój wykład wygłosił dr n. med. Bartosz Grabski, pracownik naszego Centrum, który przedstawił wyniki oryginalnego badania przeprowadzonego wspólnie z dr n. hum. Grzegorzem Iniewiczem, na populacji polskich osób LGB i polskich psychoterapeutów. Badanie porównywało oczekiwania i obawy obu grup związane z ewentualną pracą psychoterapeutyczną.

dr n. med. Bartosz Grabski, FECSM, WPATH-CM

Specjalista psychiatrii i seksuologii, psychoterapeuta. Specjalizuje się w pomocy osobom transpłciowym doświadczającym dysforii płciowej. Dodatkowo obszar jego zainteresowań klinicznych obejmuje problemy osób homo-… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest kontrakt terapeutyczny?
4 kwietnia 2022

Co to jest kontrakt terapeutyczny? To umowa między pacjentem, a psychoterapeutą określająca warunki współpracy oraz przyjęty sposób leczenia w ramach... »

Czym jest relacja terapeutyczna?
28 marca 2022

Relacja terapeutyczna to wyrażanie i wzajemna wymiana uczuć oraz postaw w relacji pacjent-psychoterapeuta. W trakcie spotkań psychoterapeutycznych, kształtuje... »

Dlaczego psychoterapia może być pomocna?
17 lutego 2022

Każdy z nas może doświadczać różnego rodzaju problemów emocjonalnych i osobistych, z którymi trudno sobie poradzić samodzielnie lub przy pomocy wsparcia... »

Czym jest przeniesienie?
2 stycznia 2022

Co to jest przeniesienie? Przeniesienie można określić jako zjawisko występujące w procesie psychoterapii, w ramach którego pacjent/klient nieświadomie przelewa... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica