Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom psychologii mniejszości seksualnych

W dniach 20-22 czerwca odbyła się w Lizbonie pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom psychologii mniejszości seksualnych, pt. „1st International Conference LGBT Psychology and Related Fields.”

Psychologia LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, TransgenderPsychology) jest stosunkowo nową dziedziną nauki, poświęconą specyfice psychologicznego funkcjonowania osób nieheteroseksualnych, zarówno indywidualnego, jak i w związkach.

Zajmuje się między innymi takimi zagadnieniami, jak zdrowie psychiczne i dobrostan psychologiczny osób LGBT, rozpatrywanych w kontekście tzw. stresu mniejszościowego, tj. funkcjonowania w kontekście społecznie uwarunkowanego, specyficznego (związanego ze statusem mniejszościowym, dodatkowego, a nie wspólnego wszystkim ludziom) i chronicznego obciążenia emocjonalnego związanego z instytucjami i strukturami społecznymi, takimi jak prawo (np. brak możliwości zawierania związków partnerskich lub małżeństw jednopłciowych, brak ochrony przed dyskryminacją), szkoła (np. dyskryminacja, narażenie na treści jawnie patologizujące homoseksualność), rodzina (np. odrzucenie, przemoc, brak wsparcia), kościół, czy przestrzeń publiczna (np. przyzwolenie na poniżanie, obrażanie, mówienie nieprawdy nt. osób nieheteroseksualnych).

Innymi obszarami zainteresowania psychologii LGB to m. in. specyfika funkcjonowania związków i rodzin jednopłciowych, wychowywanie dzieci, konstruowanie nieheteronormatywnych tożsamości seksualnych i płciowych.

Podczas konferencji swój wykład wygłosił dr n. med. Bartosz Grabski, pracownik naszego Centrum, który przedstawił wyniki oryginalnego badania przeprowadzonego wspólnie z dr n. hum. Grzegorzem Iniewiczem, na populacji polskich osób LGB i polskich psychoterapeutów. Badanie porównywało oczekiwania i obawy obu grup związane z ewentualną pracą psychoterapeutyczną.

dr n. med. Bartosz Grabski

Specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, jako jeden z kilku lekarzy w Polsce posiada europejski tytuł specjalisty medycyny seksualnej – FECSM (Fellow… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest kontrakt terapeutyczny?
15 marca 2016

Co to jest kontrakt terapeutyczny? To umowa między pacjentem, a psychoterapeutą określająca warunki współpracy oraz przyjęty sposób leczenia w ramach... »

Czym jest relacja terapeutyczna?
23 lutego 2016

Relacja terapeutyczna to wyrażanie i wzajemna wymiana uczuć oraz postaw w relacji pacjent-psychoterapeuta. W trakcie spotkań psychoterapeutycznych, kształtuje... »

Czym jest przeniesienie?
3 grudnia 2013

Co to jest przeniesienie? Przeniesienie można określić jako zjawisko występujące w procesie psychoterapii, w ramach którego pacjent/klient nieświadomie przelewa... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa