Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

witamina D

Depresja a witamina D
dr hab. n. med. Marcin Siwek 3 listopada 2016

Rosnąca liczba doniesień  naukowych sugeruje związek między nieprawidłowościami metabolizmu witaminy D3 w organizmie, a zaburzeniami depresyjnymi. Receptory dla tej witaminy znajdują się w wielu obszarach ośrodkowego układu nerwowego (OUN), między innymi w tych jego częściach, które... »