Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Leczenie depresji – korzystny wpływ dodatkowego stosowania kwasów tłuszczowych omega-3

Według dotychczasowych danych stosowanie preparatów wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 (równocześnie z przyjmowaniem leków przeciwdepresyjnych) zmniejsza nasilenie objawów depresji.

W USA przeprowadzono kolejne badanie, którego autorzy postanowili zweryfikować skuteczność takiego leczenia uzupełniającego. Chorych na depresję losowo kwalifikowano do terapii citalopramem (lek przeciwdepresyjny z grupy SSRI) + placebo lub do leczenia obejmującego łącznie citalopram i kwasy omega-3.

Po 8 tygodniach leczenia stwierdzono, że połączenie citalopramu i kwasów omega-3 zapewnia lepsze wyniki terapii depresji (większa redukcja nasilenia objawów i większe prawdopodobieństwo osiągnięcia poprawy) w porównaniu ze stosowaniem citalopramu + placebo.

Opracowano na podstawie: Gertsik L. i wsp.: Omega-3 fatty acid augmentation of citalopram treatment for patients with major depressive disorder. Journal of Clinical Psychopharmacology, 2012

Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
2 grudnia 2013

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica