Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Leczenie depresji – korzystny wpływ dodatkowego stosowania kwasów tłuszczowych omega-3

Według dotychczasowych danych stosowanie preparatów wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 (równocześnie z przyjmowaniem leków przeciwdepresyjnych) zmniejsza nasilenie objawów depresji.

W USA przeprowadzono kolejne badanie, którego autorzy postanowili zweryfikować skuteczność takiego leczenia uzupełniającego. Chorych na depresję losowo kwalifikowano do terapii citalopramem (lek przeciwdepresyjny z grupy SSRI) + placebo lub do leczenia obejmującego łącznie citalopram i kwasy omega-3.

Po 8 tygodniach leczenia stwierdzono, że połączenie citalopramu i kwasów omega-3 zapewnia lepsze wyniki terapii depresji (większa redukcja nasilenia objawów i większe prawdopodobieństwo osiągnięcia poprawy) w porównaniu ze stosowaniem citalopramu + placebo.

Opracowano na podstawie: Gertsik L. i wsp.: Omega-3 fatty acid augmentation of citalopram treatment for patients with major depressive disorder. Journal of Clinical Psychopharmacology, 2012

Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
2 grudnia 2013

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Geriatryczna skala oceny depresji
28 czerwca 2012

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS) to jedna z częściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku... »

Skala depresji Becka
6 czerwca 2012

Skala depresji Becka składa się z 21 pytań wielokrotnego wyboru i jest jednym z najpowszechniej stosowanych narzędzi oceny nasilenia objawów depresyjnych... »