Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich

W Lublinie w dniach 27–29 czerwca 2013 roku odbył się XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich. Zjazd jest największą psychiatryczną konferencją specjalistyczną w Polsce, organizowaną co trzy lata przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Udział biorą psychiatrzy, psychologowie i psychoterapeuci z całego kraju. Spotkanie ma charakter naukowo-szkoleniowy. Podczas trzech dni obrad wynikami swoich badań i doświadczeń klinicznych dzielą się specjaliści z całej Polski. Do wygłoszenia uroczystych wykładów zapraszani są też goście zagraniczni. Tematyka tegorocznych wystąpień była bardzo zróżnicowana. Sesje naukowe poświęcono m. in. farmakoterapii, psychoterapii i rehabilitacji zaburzeń psychicznych, terapiom psychospołecznym, uzależnieniom, seksuologii, psychiatrii dzieci i młodzieży, zagadnieniom sądowo-psychiatrycznym, badaniom podstawowym oraz nowej klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – DSM 5, opublikowanej w tym roku.

Swoje wykłady wygłosili także pracownicy naszego Centrum dr n. med. Bartosz Grabski i dr hab. n. med. Marcin Siwek.

  1. Rola cynku w terapii depresji
  2. Markery biologiczne choroby afektywnej dwubiegunowej
  1. Zaburzenia psychiczne u mniejszości seksualnych – rola stresu mniejszościowego
dr n. med. Bartosz Grabski, FECSM, WPATH-CM

Specjalista psychiatrii i seksuologii, psychoterapeuta. Specjalizuje się w pomocy osobom transpłciowym doświadczającym dysforii płciowej. Dodatkowo obszar jego zainteresowań klinicznych obejmuje problemy osób homo-… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
31 grudnia 2021

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Geriatryczna skala oceny depresji
15 października 2021

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS) to jedna z częściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica