Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Artykuł na temat pomocy bliskim i członkom rodzin osób uzależnionych w gabinecie lekarza rodzinnego

W ostatnim numerze czasopisma „Medycyna Praktyczna – Lekarz Rodzinny” (nr 2017/04, s. 106) ukazał się artykuł mgr Jolanty Ryniak „Pomoc członkom rodzin osób uzależnionych – postępowanie w praktyce lekarza rodzinnego”.

Do gabinetu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza rodzinnego zgłaszają się pacjenci, którzy na co dzień dotknięci są stresem wynikającym z życia z osobą uzależnioną. Komunikują różnego rodzaju problemy zdrowotne, nie zawsze wiążąc je z przewlekłym stresem wynikającym z bieżącej relacji z osobą uzależnioną. Umiejętność rozpoznania przez lekarza rodzinnego sytuacji życiowej pacjenta, odpowiednia rozmowa i udzielenie wsparcia, zwiększa szansę na włączenie skuteczniejszych oddziaływań leczniczych oraz zmotywowanie do skorzystania pomocy psychoterapeutycznej.

Publikacja ta zawiera podstawowe informacje dotyczące diagnozy problemów psychologicznych i rodzinnych oraz zasad kierowania do placówek leczenia uzależnień, w których oferowane są programy terapeutyczne dla członków rodzin osób uzależnionych.

Przeczytaj również:
Czym są zaburzenia psychosomatyczne?
28 maja 2022

Zaburzenia psychosomatyczne to dolegliwości somatyczne (cielesne), które mają podłoże w psychice. Niekiedy nazywa się je także zaburzeniami... »

Co to jest stres i jak go mierzyć?
18 grudnia 2017

Pojęcie stresu jest znane każdemu, przeważnie z autopsji. Wiele osób doświadcza trudności związanych z określeniem, co dokładnie rozumie pod tym pojęciem.... »

Głód alkoholowy
13 kwietnia 2017

Czym jest głód alkoholu? Głód alkoholowy jest jednym z objawów zespołu  uzależnienia od alkoholu i opisuje się go jako „silne pragnienie lub przymus... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica