Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Co to jest stres i jak go mierzyć?

co to jest stres i jak go mierzyć

Pojęcie stresu jest znane każdemu, przeważnie z autopsji. Wiele osób doświadcza trudności związanych z określeniem, co dokładnie rozumie pod tym pojęciem. Stres najprościej można określić jako stan wzmożonego napięcia emocjonalnego, spowodowanego reakcją człowieka na stresory. Stresory z kolei to sytuacje oceniane przez daną osobę jako trudne, jako wyzwanie, jako przekraczające jego możliwości. Warto podkreślić, że stresem nie jest samo wydarzenie, tylko to, jak jest ono odbierane.

Z racji, że stres jest obecny w życiu każdego człowieka, warto zaprezentować Skalę Wydarzeń Życiowych dr T. Holmesa i dr R. Rahe’a. Twórcy używali jej głównie do przewidywania ryzyka wystąpienia chorób somatycznych (kardiologicznych, nowotworowych) – można ją jednak potraktować również, jako ogólny wskaźnik narastającego stresu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że na liście znajdują się również pozytywne wydarzenia życiowe takie jak urlop czy ślub.

Skala wydarzeń życiowych

W celu wykorzystania skali należy określić, jakie wydarzenia życiowe wystąpiły w naszym życiu w ciągu ostatnich 2 lat oraz zsumować przypisane im punkty w celu obliczenia całkowitego obciążenia stresem.

Jeśli Twój wynik jest poniżej 150 – prawdopodobieństwo, że cierpisz z powodu narastającego stresu jest mniejsze. Jeśli Twój wynik mieści się między w zakresie 150-300 – możesz cierpieć z powodu przewlekłego stresu, w zależności od tego jak spostrzegałeś określone wydarzenia życiowe i jak sobie z nimi radziłeś. Jeśli Twój wynik wyniósł powyżej 300 punktów – prawdopodobnie doświadczasz niekorzystnych skutków narastającego stresu.

Należy zwrócić uwagę na to, że ilość punktów przypisana poszczególnym wydarzeniom to średnia wartość obciążenia obliczona na podstawie danych pochodzących od wielu badanych osób. To, w jakim stopniu określone wydarzenie jest dla danej osoby stresujące, będzie zależało od tego, jak je spostrzega, gdyż doświadczenie stresu wynika z subiektywnej oceny. Taka sama sytuacja będzie przez jednego człowieka oceniona jako silnie stresująca, a przez innego – jako bardzo mało stresująca.

Wydarzenie życiowe i jego przeciętne obciążenie stresem (pkt):

 1. Śmierć współmałżonka – 100
 2. Rozwód – 73
 3. Separacja – 65
 4. Pobyt w więzieniu – 63
 5. Śmierć bliskiego członka rodziny – 63
 6. Obrażenia ciała lub choroba – 53
 7. Zawarcie małżeństwa – 50
 8. Wyrzucenie z pracy – 47
 9. Problemy małżeńskie – 45
 10. Przejście na emeryturę – 45
 11. Zmiana stanu zdrowia u członka rodziny – 44
 12. Ciąża – 40
 13. Problemy seksualne – 39
 14. Pojawienie się nowego członka rodziny – 39
 15. Poważne zmiany w pracy – 39
 16. Zmiana sytuacji finansowej – 38
 17. Śmierć przyjaciela – 37
 18. Zmiana rodzaju wykonywanej pracy – 36
 19. Zmiana częstości kłótni z partnerem – 35
 20. Zaciągnięcie dużego kredytu lub pożyczki (np. na zakup domu) – 31
 21. Zajęcie hipoteki – 30
 22. Zmiana zakresu odpowiedzialności w pracy – 29
 23. Odejście z domu syna/córki – 29
 24. Problemy z teściami – 29
 25. Wybitne osiągnięcia osobiste – 28
 26. Podjęcie lub przerwanie pracy przez współmałżonka – 26
 27. Początek lub ukończenie szkoły – 26
 28. Zmiana warunków życia – 25
 29. Zmiana własnych przyzwyczajeń – 24
 30. Kłopoty z szefem – 23
 31. Zmiana godzin lub warunków pracy – 20
 32. Zmiana miejsca zamieszkania – 20
 33. Zmiana szkoły – 20
 34. Zmiana sposobu spędzania wolnego czasu – 19
 35. Zmiany w praktykach religijnych – 19
 36. Zmiany w życiu towarzyskim – 18
 37. Zaciągnięcie mniejszego kredytu lub pożyczki (np. zakup tv lub auta) – 17
 38. Zmiana nawyków związanych ze spaniem – 16
 39. Zmiana liczby spotkań rodzinnych – 15
 40. Zmiana nawyków żywieniowych – 15
 41. Urlop – 13
 42. Boże Narodzenie – 12
 43. Drobne wykroczenie przeciw prawu – 11

Życzymy niskich wyników!

Opracowała mgr Aleksandra Dindorf

Przeczytaj również:
W czym pomaga relaksacja?
W czym pomaga relaksacja?
13 stycznia 2022

Omówienie wyników badań naukowych Wszyscy doświadczamy stresu w odpowiedzi na różnorodne bodźce fizyczne (np. hałas), zawodowe (np. mobbing) czy emocjonalne... »

Na czym polega porada psychologa?
Na czym polega porada psychologa?
30 września 2021

Porada psychologa wyrasta z obszaru psychologii zwanego poradnictwem psychologicznym, który skupia się na dbaniu o potencjał rozwojowy osób względnie zdrowych w... »

Czym są zaburzenia psychosomatyczne?
Czym są zaburzenia psychosomatyczne?
14 września 2021

Zaburzenia psychosomatyczne to dolegliwości somatyczne (cielesne), które mają podłoże w psychice. Niekiedy nazywa się je także zaburzeniami... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica