Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Artykuł współautorstwa specjalisty Centrum w czasopiśmie zagranicznym

W prestiżowym czasopiśmie naukowym International Journal of Methods in Psychiatric Research, ukazał się ostatnio artykuł „Content overlap analysis of 64 (hypo)mania symptoms among seven common rating scales” , którego współautorem jest specjalista Centrum Dobrej Terapii dr hab. n. med. Marcin Siwek.

Artykuł jest owocem współpracy naukowców z Kliniki Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii UJ CM, Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM oraz Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu. Autorzy przeanalizowali pod kątem zawartości oraz jej pokrywania się ze sobą siedem skal hipomanii, najczęściej używanych w praktyce klinicznej w celu wykrywania cech dwubiegunowości oraz badania ich nasilenia. Są to m. in. Narzędzia takie jak skala hipomanii HCL-32  i Kwestionariusz Zaburzeń Nastroju. Jak się okazuje, skale te pokrywają się jedynie w niewielkim i niewystarczającym stopniu, zatem w zasadzie nie powinny być one stosowane zamiennie. W przeciwnym wypadku mogą wykrywać nieco inne (pod względem obrazu klinicznego i nasilenia) przypadki hipomanii i spektrum dwubiegunowego. Najbardziej optymalną strategią pozwalającą na osiągniecie większej rzetelności diagnostycznej i badawczej wydaje się zatem stosowanie baterii testów, w skład której wchodzić będzie kilka wyżej wymienionych skal.