Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Artykuł współautorstwa specjalisty Centrum w czasopiśmie zagranicznym

W prestiżowym czasopiśmie naukowym International Journal of Methods in Psychiatric Research, ukazał się ostatnio artykuł „Content overlap analysis of 64 (hypo)mania symptoms among seven common rating scales” , którego współautorem jest specjalista Centrum Dobrej Terapii dr hab. n. med. Marcin Siwek.

Artykuł jest owocem współpracy naukowców z Kliniki Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii UJ CM, Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM oraz Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu. Autorzy przeanalizowali pod kątem zawartości oraz jej pokrywania się ze sobą siedem skal hipomanii, najczęściej używanych w praktyce klinicznej w celu wykrywania cech dwubiegunowości oraz badania ich nasilenia. Są to m. in. Narzędzia takie jak skala hipomanii HCL-32  i Kwestionariusz Zaburzeń Nastroju. Jak się okazuje, skale te pokrywają się jedynie w niewielkim i niewystarczającym stopniu, zatem w zasadzie nie powinny być one stosowane zamiennie. W przeciwnym wypadku mogą wykrywać nieco inne (pod względem obrazu klinicznego i nasilenia) przypadki hipomanii i spektrum dwubiegunowego. Najbardziej optymalną strategią pozwalającą na osiągniecie większej rzetelności diagnostycznej i badawczej wydaje się zatem stosowanie baterii testów, w skład której wchodzić będzie kilka wyżej wymienionych skal.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły: