Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Pierwsza w Polsce całościowa publikacja na temat psychologii mniejszości seksualnych

Na rynku wydawniczym pojawiła się pierwsza w Polsce całościowa publikacja poruszająca wszechstronnie zagadnienia związane z mniejszościowymi orientacjami seksualnymi, pt. „Wprowadzenie do psychologii LGB”, pod redakcją Grzegorza Iniewicza, Magdaleny Mijas i Bartosza Grabskiego, pracownika naszego Centrum.

Książka została pozytywnie zaopiniowana przez wybitnych recenzentów: prof. Marię Beisert i prof. Zbigniewa Lew-Starowicza.
Publikacja zawiera nowoczesną wiedzę, z której skorzystać mogą zarówno specjaliści wielu dziedzin – psychologii, medycyny, socjologii, jak i same osoby nieheteroseksualne i ich bliscy.
Książka pisana jest w duchu afirmatywnym, w którym autorzy, zgodnie z resztą ze współczesną wiedzą naukową i kliniczną, traktują orientacje nieheteroseksulane jako w pełni uprawnione warianty rozwoju seksualności człowieka i z tej perspektywy opisują prawidłowości i wybrane trudności w rozwoju psychologicznym osób nieheteroseksualnych.

dr n. med. Bartosz Grabski

Specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, jako jeden z kilku lekarzy w Polsce posiada europejski tytuł specjalisty medycyny seksualnej – FECSM (Fellow… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Deklaracja Praw Seksualnych według WHO
19 kwietnia 2012

Poniżej przedstawiono prawa seksualne przysługujące człowiekowi wg Światowej Organizacji Zdrowia. Prawo do wolności seksualnej. Prawo do seksualnej... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa