Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Uzależnienie od papierosów (nikotyny) – test Fagerstroma

Poniższy test pozwala na orientacyjną ocenę głębokości biologicznego (fizycznego) uzależnienia od nikotyny (palenia papierosów).

 

Pytanie

Odpowiedź

Punkty

1. Czy budzisz się w nocy, aby zapalić papierosa?

Tak (przejdź dopytania 3)

Nie

 

 

3

0

2. Jak szybko po przebudzeniu zapalasz pierwszego papierosa?

Do 5 minut

6-30 minut

31-60 minut

po 60 minutach

3

2

1

0

3. Czy masz trudności z powstrzymaniem się od palenia w miejscach, gdzie to jest zakazane?

Tak

Nie

 

1

0

4. Z którego papierosa jest Ci najtrudniej  zrezygnować?

Z pierwszego rano

Z każdego innego

1

0

5. Ile papierosów wypalasz w ciągu dnia?

10 lub mniej

11-20

21-30

31 i więcej

0

1

2

3

6. Czy częściej palisz papierosy w ciągu pierwszych godzin po przebudzeniu niż w pozostałej części dnia?

Tak

Nie

1

0

7. Czy palisz papierosy nawet wtedy, gdy jesteś tak chora/y, że musi leżeć w łóżku ?

Tak

Nie

1

0

 

Suma punktów 

 

 

Interpretacja wyników:

 

< 7 punktów – Twoje uzależnienie od nikotyny ma w większym stopniu psychiczny niż fizyczny (biologiczny) charakter. Nałóg ten u Ciebie opiera się więc głównie na przyzwyczajeniu i nawykach kojarzonych z określonymi sytuacjami. Prawdopodobnie masz dużą szansę by trwale rzucić palenie – w tym celu pomocne mogą być: odpowiednia motywacja, silna wola, wsparcie ze strony rodziny i bliskich oraz zastosowanie preparatów farmakologicznych pomagających w rzucaniu palenia.

≥ 7 punktów – palenie papierosów w Twoim przypadku to połączenie dwóch rodzajów uzależnienia: biologicznego i psychicznego. Palenie papierosów to coś zdecydowanie więcej niż tylko nawyk i przyzwyczajenie – u Ciebie występuje konieczność zapewniania organizmowi regularnych dawek nikotyny. Jeśli już rzucałaś/łeś, to może zauważyłaś/łeś, że największą trudność stanowiły dla Ciebie objawy zespołu abstynencyjnego występujące po zaprzestaniu palenia (tzw. głód nikotynowy). W Twoim przypadku skuteczne zaprzestanie palenia wymaga większych przygotowań. Oprócz silnej woli i wsparcia bliskich, warto skorzystać z doświadczeń osoby, której udało się rzucić palenie. Pomyśl o konsultacji u lekarza, który może Ci przepisać odpowiednie środki farmakologiczne zmniejszające nasilenie objawów odstawienia nikotyny. Rozważ też uzyskanie pomocy psychoterapeuty uzależnień, aby we współpracy z nim wdrożyć bardziej zaawansowany program rzucania palenia.

mgr Teresa Janus

Absolwentka Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2002r. pracuje jako terapeuta uzależnień. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej organizowany przez Instytut Psychologii Zdrowia… »

Inne artykuły:
mgr Maria Kaleńczuk

Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień. Absolwentka Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Psychoterapi Psychodynamicznej Katedry… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Geriatryczna skala oceny depresji
Geriatryczna skala oceny depresji
15 października 2021

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS) to jedna z częściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica