Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Fibromialgia

Fibromialgia jest zespołem o nieznanej etiologii. Jej rozpowszechnienie w populacji ogólnej wynosi około 2–4%. Fibromialgia występuje siedmiokrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Zaburzenie to przez całe lata może mieć charakter utajony, a następnie ujawnić się pod wpływem czynnika spustowego, takiego jak: infekcja, uraz, stres fizyczny lub emocjonalny albo bezsenność. Objawy pojawiają się zazwyczaj pomiędzy 20. a 55. rokiem życia.

Objawy

Podstawowym objawem fibromialgii jest rozległy, przewlekły ból wraz z towarzyszącą mu tkliwością. Ból ten może mieć zróżnicowany charakter – od  bólu głębokiego poprzez ból ostry, przeszywający aż po uczucie palenia lub mrowienia. Pacjenci ponadto uskarżają się na: poranne uczucie sztywności kończyn, bóle głowy, zaburzenia snu, uczucie przewlekłego zmęczenia lub męczliwość, obniżenie nastroju, trudności ze skupieniem uwagi, problemy z pamięcią. Często występują również: zawroty głowy, poczucie „otumanienia”, bóle w miednicy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe. W przebiegu fibromialgii bardzo często współwystępują równocześnie różne zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, choroba afektywna dwubiegunowa czy zaburzenia lękowe.

Leczenie fibromialgii

Polega ono na połączeniu farmakoterapii z takimi elementami jak:

a) edukacja pacjenta na temat schorzenia oraz poinformowania go, iż jego dolegliwości nie są wynikiem ciężkiej choroby somatycznej jakiej się obawiał;

b) zalecenie fizycznych ćwiczeń aerobowych o umiarkowanej intensywności;

c) edukacja i trening  dotyczący higieny snu;

d) omówienie technik radzenia sobie ze stresem.

W farmakoterapii osób z fibromialgią stosuje się niektóre leki przeciwdepresyjne oraz pregabalinę. Niesterydowe leki przeciwzapalne i opioidowe leki przeciwbólowe wydają się być nieskuteczne. Leczenie często wymaga współpracy różnych specjalistów, w tym: neurologa, psychiatry, remuatologa, psychologa i innych.

Opracował dr hab. n. med. Marcin Siwek, na podstawie: Marcin Siwek „Leki przeciwdepresyjne w terapii bólu” (w: „Ból i depresja” – książka pod redakcją Dominiki Dudek, wydawnictwo Termedia, Poznań 2011)

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
2 grudnia 2013

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Geriatryczna skala oceny depresji
28 czerwca 2012

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS) to jedna z częściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica