Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

terapia bólu

Depresja a dolegliwości bólowe
dr hab. n. med. Marcin Siwek 17 kwietnia 2012

Szacuje się że 30-60% pacjentów, u których rozpoznano epizod depresji, cierpi z powodu dolegliwości bólowych o różnym nasileniu i charakterze. Ból w depresji Część z tych dolegliwości stanowi element obrazu depresji, pozostałe natomiast wskazują na obecność współwystępującego... »