Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Zapobieganie i leczenie uzależnień tematem wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W dniu 10 maja 2017 roku na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej odbył się kolejny wykład z zakresu promocji zdrowia realizowany we współpracy z Centrum Dobrej Terapii. Tym razem omówione zostały zagadnienia związane z zapobieganiem i leczeniem uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień od czynności (tzw. uzależnienia behawioralne, np. od gier/sieci internetowej, pracoholizm, zakupoholizm, patologiczny hazard). Wykład poprowadziła mgr Jolanta Ryniak, która skupiła uwagę słuchaczy m.in. na czynnikach chroniących przed rozwojem uzależnienia oraz na czynnikach zwiększających ryzyko rozwinięcia się takiego stanu. Szczególne zainteresowanie słuchaczy wzbudziły zagadnienia związane z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży, rolą dorosłych w kształtowaniu prozdrowotnych postaw oraz budowaniu dobrych więzi z młodym człowiekiem.

W drugiej części wykładu omówione zostały zagadnienia związane z diagnozą, motywowaniem do podjęcia leczenia osoby uzależnionej oraz samym procesem leczenia. Uczestnicy wykładu wykazywali duże zainteresowanie prezentowaną tematyką, zadawali pytania, przedstawiali swoje refleksje, docenili wartość informacyjną prezentowanych treści. Po zakończeniu części oficjalnej była możliwość rozmów indywidualnych, z których skorzystało kilka osób.

Przeczytaj również:
Profilaktyka uzależnienia od alkoholu
Profilaktyka uzależnienia od alkoholu
24 marca 2022

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje na trzy ważne obszary oddziaływań profilaktycznych w ramach przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu (uniwersalne,... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica