Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Centrum Dobrej Terapii obejmuje patronatem Uniwersytet Trzeciego Wieku

Z przyjemnością informujemy że nasze Centrum objęło patronatem seminarium „Promocja zdrowia psychicznego i fizycznego” Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Specjaliści Centrum w najbliższym semestrze akademickim przeprowadzą cykl wykładów dla seniorów, podejmujących m.in. problematykę depresji, bezsenności, uzależnień oraz innych powszechnych problemów zdrowia psychicznego i fizycznego.

Idea Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) zrodziła się w 1972 roku na Uniwersytecie w Tuluzie. Właśnie we Francji powstał pierwszy UTW, a Polska była trzecim krajem na świecie, który przyłączył się do tego ruchu. Obecnie około 13% polskiego społeczeństwa stanowią osoby starsze, a szacuje się, że za piętnaście lat ich odsetek wzrośnie do 17%. UTW realizują idee aktywizacji osób starszych poprzez wykorzystywanie ich potencjałów i doświadczeń dla poprawy jakości życia, czy choćby zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej działa w ramach Centrum Pedagogiki i Psychologii PK od marca 2010 r. Zajęcia odbywają się w formie wykładów dotyczących różnorodnych dziedzin nauki i kultury, na których co dwa tygodnie spotykają się wszyscy słuchacze. Równocześnie w mniejszych grupach prowadzone są seminaria tematyczne – grupy komputerowe, promocji zdrowia, nauk społecznych, treningu pamięci, architektury, wokalne, muzyczne, filmowe, sportowe, taneczne. Słuchaczami jest co roku ponad 250 seniorów.

Zespół Centrum Dobrej Terapii entuzjastycznie włącza się w działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK. W ramach seminarium „Promocja zdrowia psychicznego i fizycznego” oraz „Nauki społeczne” chcemy szerzyć rzetelną wiedzę i sprzyjać aktywizacji oraz poprawie jakości życia seniorów.

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa