Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Znaczenie więzi czyli jak można zapobiegać rozwojowi uzależnienia

Rozwój uzależnienia wpływa destrukcyjne nie tylko na życie osoby, ale też systemu rodzinnego i społecznego, w którym ta osoba funkcjonuje.

Jakie czynniki wpływają na rozwój uzależnienia?

Pytanie dotyczące czynników wpływających na rozwój uzależnienia jest zasadne w obliczu szkód zdrowotnych i społecznych oraz możliwości profilaktycznych. Bardzo ogólnie rzecz ujmując na rozwój uzależnienia wpływają czynniki bio-psycho-społeczne np.: czynniki genetyczne, temperament, trudności w obszarze regulacji emocji, rozwój społeczny, przekazy kulturowe i transgeneracyjne.

Wśród czynników uznawanych za sprzyjające rozwojowi uzależnienia wymienia się wczesny wzór więzi między opiekunem a dzieckiem. Według teorii przywiązania uzależnienie rozumiane jest jako zaburzenie więzi, reakcja na wczesnodziecięce zranienie.

Substancja psychoaktywna jest traktowana jako substytut bliskości

Wypełnia próżnię powstałą przy deficycie lub braku stabilizującej relacji z opiekunem. Osoba uzależniona lub wchodząca w uzależnienie czasem zaprzecza potrzebie bliskości, szukając „wsparcia” w substancji psychoaktywnej. Koncentracja na sobie oraz na substancji psychoaktywnej uniemożliwia rozwój zdrowego przywiązania.

Analizując aspekt biograficzny pacjentów uzależnionych można usłyszeć o deficycie więzi (zbytnie opuszczenie) lub nadmiarze więzi (zbytnie przywiązanie, nie przyzwalanie na autonomię). To znajduje odzwierciedlenie w funkcjonowaniu osób uzależnionych w życiu dorosłym, gdyż to w jaki sposób realizowana była więź w dzieciństwie lub w wieku dorastania, wpływa na umiejętności bycia z innymi w dorosłym życiu. Osoba uzależniona tkwiąc w zbytniej zależności i lojalności względem swoich przodków, ma trudności z budowaniem swojej tożsamości, osiąganiem celów, zdrowym odseparowaniem się od rodziny pochodzenia. Jednocześnie bardzo obawia się budowania bliskich relacji.

We współczesnym świecie duże znaczenie przywiązuje się do procesu separowania i samowystarczalności. Bycie w zależności uważa się za coś gorszego. Na co dzień zaniedbuje się obszar związany z troską i wzajemną opieką. Promuje się te działania, które służą oddzielaniu się i separacji jako bardziej rozwojowe niż związanie i zależność. W przypadku osób uzależnionych, u których występuje deficyt więzi, uczenie umiejętności wejścia w relacje i doświadczenie w niej zależności i bliskości rozumiane jest jako czynnik ochronny, który powstrzymuje rozwój uzależnienia jednocześnie warunkuje teraźniejsze i przyszłe relacje. Ten aspekt profilaktyczny, może mieć duże znaczenie rozwojowe dla jednostki i poprawiać funkcjonowanie w różnych obszarach życia. Równocześnie te aspekty uwzględnia się w terapii uzależnień.

Opracowała mgr Jolanta Ryniak na podstawie m.in.:

  1. Flores Philip, J. Addiction as an attachment disorder. Lanham, Jason Aronson, 2004.
  2. Wyrzykowska E. Uzależnienie jako potrzeba przywiązania. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia 1/2012.
mgr Teresa Janus

Absolwentka Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2002r. pracuje jako terapeuta uzależnień. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej organizowany przez Instytut Psychologii Zdrowia… »

Inne artykuły:
mgr Maria Kaleńczuk

Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień. Absolwentka Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Psychoterapi Psychodynamicznej Katedry… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Głód alkoholowy
Głód alkoholowy
7 maja 2022

Czym jest głód alkoholu? Głód alkoholowy jest jednym z objawów zespołu  uzależnienia od alkoholu i opisuje się go jako „silne pragnienie lub przymus... »

Profilaktyka uzależnienia od alkoholu
Profilaktyka uzależnienia od alkoholu
24 marca 2022

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje na trzy ważne obszary oddziaływań profilaktycznych w ramach przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu (uniwersalne,... »

Samoocena Dorosłych Dzieci Alkoholików
Samoocena Dorosłych Dzieci Alkoholików
22 marca 2022

Co to jest samoocena? Samoocena (określana również jako poczucie własnej wartości lub samowartościowanie) dotyczy podstawowych odczuć dotyczących różnych... »

Dlaczego nie wolno pić alkoholu w ciąży?
Dlaczego nie wolno pić alkoholu w ciąży?
28 lutego 2022

Wiadomo, że używanie alkoholu w czasie ciąży może być szkodliwe dla dziecka. Jednak nie jest jednoznacznie określone i zbadane jaka ilość alkoholu wypijanego w... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica