Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Podnoszenie jakości życia osób starszych – wykład na Uniwersytecie III Wieku

Ruch uniwersytetów trzeciego wieku zapoczątkowany został w 1972 roku we Francji. Podstawowym założeniem tej koncepcji była poprawa jakości życia osób starszych, osiągana poprzez ich aktywizację społeczną i umożliwienie spełnienia ważnych psychologicznych potrzeb samorozwoju, kształcenia się i zdobywania nowych umiejętności. Potrzeby te często nie mogły być w pełni zaspokojone w wyniku zaangażowania w obowiązki rodzinne lub, co charakterystyczne dla pokolenia osób najstarszych, w wyniku doświadczeń okresu wojny.

W zeszły czwartek, w ramach Rządowego Planu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, na „Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Andrychowie”, pracownik naszego Centrum, dr n. med. Bartosz Grabski, wygłosił wykład, pt. „Wybrane zagadnienia współczesnej seksuologii”. W wykładzie udział wzięło około 100 uczestników.

dr hab. n. med. Bartosz Grabski, FECSM, WPATH-CM

Specjalista psychiatrii i seksuologii, psychoterapeuta. Specjalizuje się w pomocy osobom transpłciowym doświadczającym dysforii płciowej. Dodatkowo obszar jego zainteresowań klinicznych obejmuje problemy osób homo-… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica