Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Podnoszenie jakości życia osób starszych – wykład na Uniwersytecie III Wieku

Ruch uniwersytetów trzeciego wieku zapoczątkowany został w 1972 roku we Francji. Podstawowym założeniem tej koncepcji była poprawa jakości życia osób starszych, osiągana poprzez ich aktywizację społeczną i umożliwienie spełnienia ważnych psychologicznych potrzeb samorozwoju, kształcenia się i zdobywania nowych umiejętności. Potrzeby te często nie mogły być w pełni zaspokojone w wyniku zaangażowania w obowiązki rodzinne lub, co charakterystyczne dla pokolenia osób najstarszych, w wyniku doświadczeń okresu wojny.

W zeszły czwartek, w ramach Rządowego Planu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, na „Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Andrychowie”, pracownik naszego Centrum, dr n. med. Bartosz Grabski, wygłosił wykład, pt. „Wybrane zagadnienia współczesnej seksuologii”. W wykładzie udział wzięło około 100 uczestników.

dr n. med. Bartosz Grabski

Specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, jako jeden z kilku lekarzy w Polsce posiada europejski tytuł specjalisty medycyny seksualnej – FECSM (Fellow… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa