Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Zaburzenia pożądania seksualnego u mężczyzn

Pożądanie bardzo trudno jest zdefiniować, co może powodować niejasności w odniesieniu do diagnozy zaburzeń pożądania.

Jedna z obrazowych definicji ujmuje pożądanie jako wypadkową sił, które popychają daną osobę w kierunku zachowania seksualnego i sił, które ją przed tym powstrzymują.

Pożądanie wydaje się mieć trzy części składowe:

 1. popędową, będącą wyrazem działania biologicznej energii,
 2. motywacyjną, wyrażającą się ochotą angażowania się w kontakt seksualny z konkretną osobą,
 3. związaną z seksualnymi wartościami, określanymi przez pewną wrażliwość kulturową jednostki, na to co moralne, i na to co normalne w seksie.

Natura pożądania wskazuje więc na złożoną naturę seksualności w ogóle i na udział w jej zaburzeniach czynników biologicznych, psychologicznych i społeczno-kulturowych. W uproszczeniu można powiedzieć, te pierwsze będą miały główny wpływ na składową popędową, drugie – na motywacyjną, a trzecie – na podzielane wartości.

Natura pożądania wyjaśnia także fakt, że w życiu każdego człowieka na jakimś etapie pożądanie może być wewnętrznie niespójne i skonfliktowane, co także wymaga oceny w analizie bieżącej sytuacji.

Ocenę zaburzeń pożądania komplikują ponadto takie fakty, jak: możliwość występowania tzw. orientacji aseksualnej, istnienie grup mężczyzn, u których poziom energii seksualnej może z różnych powodów być niski – księży, mężczyzn o nietypowych tożsamościach i rolach płciowych (transseskaulnych, transgenderowych, transwestytycznych), mężczyzn głęboko religijnych. Dlatego ocena nie należy do łatwych.

Ta złożona natura pożądania powoduje pewne niejasności dotyczące rozpowszechnienia jego zaburzeń. Najczęstsza cytowana wartość pochodzi z badań amerykańskich i według nich zaburzenia pożądania dotyczą ok. 15 % mężczyzn w grupie wiekowej: 18–59 lat.

Zaburzenia pożądania można podzielić na:

 • występujące przez całe życie (permanentne) lub nabyte,
 • uogólnione lub sytuacyjne.

W zależności od typów wymienionych powyżej prawdopodobne będą bardziej te lub inne grupy przyczyn, jednak zawsze powinien ocenić je lekarz!

Wśród przyczyn zaburzeń pożądania należy wymienić (za prof. Lew-Starowiczem – zmodyfikowano i uzupełniono):

Czynniki organiczne zaburzenia pożądania

 • zaburzenia hormonalne:

  • za niski poziom testosteronu (hipogonadyzm),
  • podwyższony poziom prolaktyny,
  • zaburzenia funkcji tarczycy,
 • choroby:

  • nowotwory,
  • cukrzyca,
  • układu sercowo-naczyniowego,
  • wątroby,
  • nerek,
  • zakaźne,
  • zaburzenia nastroju (depresja),
 • leki:

  • przeciwdepresyjne (SSRI, SNRI),
  • lit,
  • przeciwpsychotyczne, szczególnie typowe,
 • radioterapia, leczenie chirurgiczne.

Czynniki psychiczne (psychologiczne) zburzeń pożądania 

 • przewlekłe zmęczenie,
 • niedobór snu,
 • stresy,
 • urazy i traumy seksualne,
 • zaburzenia relacji partnerskich (kompleks Don Juana, kompleks Madonny –ladacznicy, małżeństwo z rozsądku),
 • zaburzenia obrazu własnego ciała,
 • zaburzenia identyfikacji płciowej,
 • skłonności parafialne,
 • monotonia i nuda,
 • mało atrakcyjny partner,
 • uzależnienie od pornografii.

Czynniki społeczno-kulturowe zburzeń pożądania

 • rygoryzm religijny i wychowawczy,
 • przesyt seksem,
 • błędna edukacja seksualna.

Rozpoznanie zaburzeń pożądania

Opiera się na zebraniu szczegółowego wywiadu, badaniach laboratoryjnych (biochemicznych i hormonalnych z krwi) i czasami badaniu somatycznym – ogólnym lekarskim, urologicznym, z użyciem metod obrazowania i innych. Szczegółowa ocena pożądania w oparciu o wywiad obejmuje ocenę m. in. jego typowych przejawów: zachowania masturbacyjne, inicjowanie seksu z partnerem, erotyczne fantazje, pociąg seksualny do innych, uczucie pobudzenia w członku.

Leczenie zaburzeń pożądania

Zależeć będzie ono od zidentyfikowanej lub najbardziej prawdopodobnej przyczyny i obejmować może:

 • psychoterapię indywidualną i par,
 • leczenie farmakologiczne:
  • testosteron przy jego niedoborze,
  • bupropion.
 • różne metody treningowe stosowane w zaburzeniach seksualnych.

Opracował: dr n. med. Bartosz Grabski, na podstawie:

 1. Balon R, Taylor Segraves R.  Clinical Manual of Sexual Disorders, 2009         
 2. Lew-Starowicz Z. Zaburzenia seksualne w praktyce ogólnolekarskiej, 2004
dr hab. n. med. Bartosz Grabski, FECSM, WPATH-CM

Specjalista psychiatrii i seksuologii, psychoterapeuta. Specjalizuje się w pomocy osobom transpłciowym doświadczającym dysforii płciowej. Dodatkowo obszar jego zainteresowań klinicznych obejmuje problemy osób homo-… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Problemy seksuologiczne w terapii par
Problemy seksuologiczne w terapii par
17 marca 2022

Najczęstsze problemy seksuologiczne: Do problemów seksuologicznych jakie najczęściej zgłaszają pary lub małżeństwa w gabinecie terapeutycznym należą:... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica