Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Deklaracja Praw Seksualnych według WHO

Poniżej przedstawiono prawa seksualne przysługujące człowiekowi wg Światowej Organizacji Zdrowia.

 1. Prawo do wolności seksualnej.
 2. Prawo do seksualnej niezależności, integralności i bezpieczeństwa ciała seksualnego.
 3. Prawo do prywatności seksualnej.
 4. Prawo do seksualnej równości.
 5. Prawo do seksualnej przyjemności.
 6. Prawo do emocjonalnego wyrażania seksualności.
 7. Prawo do swobodnego nawiązywania związków seksualnych.
 8. Prawo do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych wyborów co do własnej rozrodczości.
 9. Prawo do opierania wiedzy o seksualności na badaniach naukowych.
 10. Prawo do wszechstronnej edukacji seksualnej.
 11. Prawo do seksualnej opieki zdrowotnej.
Przeczytaj również: