Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Fibromialgia – leczenie

Fibromialgia jest przewlekłym zespołem bólowym, w którym zarówno ból jak i towarzyszące mu objawy (zaburzenia snu, budzenie z uczuciem niewyspania, męczliwość, uczucie trudności myślenia, koncentracji, problemy z zapamiętywaniem informacji) są źródłem znacznego cierpienia, obniżenia jakości życia i upośledzenia funkcjonowania pacjentów.

W leczeniu fibromialgii stosuje się kombinację farmakoterapii z metodami niefarmakologicznymi. Do tych ostatnich należą:

  • edukacja pacjenta na temat schorzenia, jego natury, przebiegu i możliwości radzenia sobie z jego objawami,
  • ćwiczenia aerobowe oraz oporowe o małej lub umiarkowanej intensywności (30-60 minut, 3x/tydzień),
  • trening higieny snu ze zwróceniem uwagi na cyrkularną zależność pomiędzy obniżoną jakością czy ilością snu, a intensywnością doznań bólowych,
  • trening relaksacyjny i nauka radzenia sobie ze stresem,
  • terapia poznawczo-behawioralna.

Nieliczne dane naukowe sugerują również skuteczność takich technik jak: tai chi, yoga, medytacja, trening oparty na uważności, hipnoza, EMG – biofeedback.

W farmakoterapii fibromialgii olbrzymią rolę odgrywa zastosowanie leków przeciwdepresyjnych. Ma to związek nie tylko z bardzo częstym współwystępowaniem depresji czy zaburzeń lękowych, które wymagają adekwatnego leczenia, jako że mogą one przyczyniać się do nasilania objawów choroby podstawowej, pogorszenia rokowania i funkcjonowania. Niektóre leki przeciwdepresyjne takie jak duloksetyna, wenlafaksyna, milnacipran, czy amitryptylina, wykazują dodatkowo działanie przeciwbólowe, które jest niezależne od ich wpływu na objawy depresji. Działanie to wynika z modulacji tzw. zstępujących szlaków antynocyceptywnych (tj. hamujących przewodzenie bólu) w ośrodkowym układzie nerwowym, głównie poprzez podnoszenie w tych szlakach stężenia serotoniny i noradrenaliny. Zastosowanie tych leków w fibromialgii może dać pozytywne efekty w postaci redukcji: bólu, męczliwości, zaburzeń snu, porannej sztywności kończyn, poprawy jakości życia i funkcjonowania pacjentów. Podobne efekty w leczeniu fibromialgii może dać zastosowanie pregabaliny – leku przeciwpadaczkowego o znaczących właściwościach przeciwbólowych oraz przeciwlękowych. Co ciekawe, w fibromialgii najczęściej nieskuteczne są niesterydowe leki przeciwzapalne oraz leki przeciwbólowe z grupy opioidów.

Jak widać skuteczne leczenie fibromialgii często wymaga współpracy psychiatry, psychoterapeuty lub psychologa, a także specjalisty chorób wewnętrznych (internisty) lub specjalisty w zakresie leczenia bólu.

Przeczytaj również:
Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
12 listopada 2012

Chorobę Alzheimera można podejrzewać u starszej osoby, która skarży się na problemy z pamięcią. Poza oceną objawów choroby nie istnieją żadne inne metody (np.... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica