Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Konferencja psychoterapeutyczna ”Trzech sekcji” w Krakowie

W dniach 19-21 października 2012 roku odbyła się w Krakowie coroczna wspólna konferencja Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Tematem konferencji była „Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna”.

Na konferencji wystąpili liczni goście z kraju i zagranicy. Uwagę poświęcono m. in. zagadnieniom płci i seksualności w relacji terapeutycznej, którym dedykowana była jedna sesja, której przewodniczył pracownik naszego Centrum, dr n. med. Bartosz Grabski. Wygłosił on także, wspólnie z dr n. hum. Grzegorzem Iniewiczem wykład, pt. „Pomoc psychologiczna osobom LGB z perspektywy pacjentów i terapeutów”.

dr n. med. Bartosz Grabski

Specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, jako jeden z kilku lekarzy w Polsce posiada europejski tytuł specjalisty medycyny seksualnej – FECSM (Fellow… »

Inne artykuły:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Problemy i kryzysy psychiczne dotykają co czwartego z nas

Ministerstwo zdrowia zorganizowało kampanię informacyjno-edukacyjną sprzyjającą postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałania dyskryminacji osób z problemami zdrowia psychicznego.

Zamknij