Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Borelioza – objawy depresyjne i inne problemy psychiczne

Borelioza (choroba z Lyme) to choroba wywoływana przez krętki z rodzaju Borrelia, przenoszone najczęściej przez kleszcze, która wywołuje różne objawy, wśród, których zdarzają się symptomy psychiatryczne.

Typowe objawy boreliozy to:

  • rumień wędrujący pojawiający się w miejscu ukąszenia przez kleszcza,
  • naciek limfocytarny – mający wygląd zbliżony do odcisku, lecz występują w miejscach zazwyczaj nie narażonych na odciski,
  • objawy grypopodobne (uczucie rozbicia, osłabienia, bóle stawowo-mięśniowe).

W przypadku boreliozy, na różnych etapach rozwoju choroby (zwłaszcza w przypadku postaci bardziej zaawansowanych), często występują objawy psychopatologiczne, takie jak:

  • depresja – objawy depresyjne zwykle poprzedzone są objawami ogólnej infekcji. Często współistnieją z zaburzeniami lękowymi i wymagają różnicowania z zespołem przewlekłego zmęczenia,
  • encefalopatia – rozwija się najczęściej w przypadku zajęcia ośrodkowego układu nerwowego, a objawy obejmują: zmiany osobowości (zmiana zachowań, labilność emocjonalna, wybuchy złości i gniewu, dysforia, zaleganie emocji) i zaburzenia funkcji poznawczych (obniżenie sprawności intelektualnej, osłabienie pamięci, zaburzenia uwagi),
  • zespół chronicznego (przewlekłego) zmęczenia – charakteryzujący się takimi objawami jak: uczucie fizycznego zmęczenia utrzymujące się co najmniej 2 tygodnie, nadmierna senność, zaburzenia koncentracji uwagi, spowolnienie psychomotoryczne, drażliwość,  zmniejszenie ogólnej wydolności.

W każdej fazie choroby mogą ponadto wystąpić zaburzenia snu takie jak bezsenność, trudności w zasypianiu, częste wybudzanie się lub nadmierna senność. Wystąpienie powyższych objawów może być wskazaniem do konsultacji psychiatrycznej.

Opracował dr hab. n. med. Marcin Siwek na podstawie książki „Zaburzenia psychiczne w neurologii” (Dominika Dudek, Marcin Siwek, Bartosz Grabski; Termedia, Poznań 2009)

dr hab. n. med. Bartosz Grabski, FECSM, WPATH-CM

Specjalista psychiatrii i seksuologii, psychoterapeuta. Specjalizuje się w pomocy osobom transpłciowym doświadczającym dysforii płciowej. Dodatkowo obszar jego zainteresowań klinicznych obejmuje problemy osób homo-… »

Inne artykuły:
dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
Co to jest somatyzacja?
31 grudnia 2021

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica