Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Borelioza – objawy depresyjne i inne problemy psychiczne

Borelioza (choroba z Lyme) to choroba wywoływana przez krętki z rodzaju Borrelia, przenoszone najczęściej przez kleszcze, która wywołuje różne objawy, wśród, których zdarzają się symptomy psychiatryczne.

Typowe objawy boreliozy to:

  • rumień wędrujący pojawiający się w miejscu ukąszenia przez kleszcza,
  • naciek limfocytarny – mający wygląd zbliżony do odcisku, lecz występują w miejscach zazwyczaj nie narażonych na odciski,
  • objawy grypopodobne (uczucie rozbicia, osłabienia, bóle stawowo-mięśniowe).

W przypadku boreliozy, na różnych etapach rozwoju choroby (zwłaszcza w przypadku postaci bardziej zaawansowanych), często występują objawy psychopatologiczne, takie jak:

  • depresja – objawy depresyjne zwykle poprzedzone są objawami ogólnej infekcji. Często współistnieją z zaburzeniami lękowymi i wymagają różnicowania z zespołem przewlekłego zmęczenia,
  • encefalopatia – rozwija się najczęściej w przypadku zajęcia ośrodkowego układu nerwowego, a objawy obejmują: zmiany osobowości (zmiana zachowań, labilność emocjonalna, wybuchy złości i gniewu, dysforia, zaleganie emocji) i zaburzenia funkcji poznawczych (obniżenie sprawności intelektualnej, osłabienie pamięci, zaburzenia uwagi),
  • zespół chronicznego (przewlekłego) zmęczenia – charakteryzujący się takimi objawami jak: uczucie fizycznego zmęczenia utrzymujące się co najmniej 2 tygodnie, nadmierna senność, zaburzenia koncentracji uwagi, spowolnienie psychomotoryczne, drażliwość,  zmniejszenie ogólnej wydolności.

W każdej fazie choroby mogą ponadto wystąpić zaburzenia snu takie jak bezsenność, trudności w zasypianiu, częste wybudzanie się lub nadmierna senność. Wystąpienie powyższych objawów może być wskazaniem do konsultacji psychiatrycznej.

Opracował dr hab. n. med. Marcin Siwek na podstawie książki „Zaburzenia psychiczne w neurologii” (Dominika Dudek, Marcin Siwek, Bartosz Grabski; Termedia, Poznań 2009)

dr n. med. Bartosz Grabski

Specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, jako jeden z kilku lekarzy w Polsce posiada europejski tytuł specjalisty medycyny seksualnej – FECSM (Fellow… »

Inne artykuły:
dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
2 grudnia 2013

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa