Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykład specjalisty Centrum na konferencji psychiatrycznej

W dniu 2 października 2018 roku w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, odbyła się II Śląska Konferencja Psychiatrii i Psychologii Klinicznej. Jej tytuł w tym roku brzmiał: „Człowiek w okresie późnej dorosłości – oddziaływania i wyzwania.” Jednym z ekspertów zaproszonych do wygłoszenia wykładu był specjalista Centrum Dobrej Terapii dr hab. n. med. Marcin Siwek.

Jego wystąpienie pt. „Depresja u pacjenta w wieku podeszłym”, stanowiło próbę omówienia najważniejszych zagadnień związanych z obrazem i leczeniem zaburzeń nastroju u osób starszych. Zwrócił on uwagę na to, że depresja jest najczęstszą chorobą starości, a jej rozpowszechnienie (co najmniej dwa razy większe niż u młodych dorosłych) wynika z nakładania się na siebie wielu czynników takich jak: współistniejące choroby somatyczne, leki mogące indukować lub nasilać depresję, postępujące starzenie się ośrodkowego układu nerwowego, rozwój procesów otępiennych oraz niedobory żywieniowe. Dodatkowo także szeroko rozumiane czynniki psychospołeczne jak np. konfrontowanie się z samotnością, niesprawnością, wypadaniem z ról społecznych, a także utratą osób bliskich oraz problemy ekonomiczne. Docent Siwek zwrócił ponadto uwagę na zasady szczególnej ostrożności w farmakoterapii depresji osób w wieku podeszłym wynikające z wysokiego ryzyka wystąpienia w tej grupie wiekowej działań niepożądanych i powikłań. Omówił ponadto najważniejsze interakcje leków psychotropowych z lekami internistycznymi oraz preparatami ziołowymi i suplementami diety.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
2 grudnia 2013

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Geriatryczna skala oceny depresji
28 czerwca 2012

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS) to jedna z częściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa