Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykład specjalisty Centrum na konferencji psychiatrycznej

W dniu 2 października 2018 roku w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, odbyła się II Śląska Konferencja Psychiatrii i Psychologii Klinicznej. Jej tytuł w tym roku brzmiał: „Człowiek w okresie późnej dorosłości – oddziaływania i wyzwania.” Jednym z ekspertów zaproszonych do wygłoszenia wykładu był specjalista Centrum Dobrej Terapii dr hab. n. med. Marcin Siwek.

Jego wystąpienie pt. „Depresja u pacjenta w wieku podeszłym”, stanowiło próbę omówienia najważniejszych zagadnień związanych z obrazem i leczeniem zaburzeń nastroju u osób starszych. Zwrócił on uwagę na to, że depresja jest najczęstszą chorobą starości, a jej rozpowszechnienie (co najmniej dwa razy większe niż u młodych dorosłych) wynika z nakładania się na siebie wielu czynników takich jak: współistniejące choroby somatyczne, leki mogące indukować lub nasilać depresję, postępujące starzenie się ośrodkowego układu nerwowego, rozwój procesów otępiennych oraz niedobory żywieniowe. Dodatkowo także szeroko rozumiane czynniki psychospołeczne jak np. konfrontowanie się z samotnością, niesprawnością, wypadaniem z ról społecznych, a także utratą osób bliskich oraz problemy ekonomiczne. Docent Siwek zwrócił ponadto uwagę na zasady szczególnej ostrożności w farmakoterapii depresji osób w wieku podeszłym wynikające z wysokiego ryzyka wystąpienia w tej grupie wiekowej działań niepożądanych i powikłań. Omówił ponadto najważniejsze interakcje leków psychotropowych z lekami internistycznymi oraz preparatami ziołowymi i suplementami diety.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
2 grudnia 2013

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Geriatryczna skala oceny depresji
28 czerwca 2012

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS) to jedna z częściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica