Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Specjalista Centrum Dobrej Terapii współautorem rozdziału w książce dotyczącej powiązań psychiatrii z innymi dziedzinami medycyny i życia

Nakładem wydawnictwa Medical Education ukazał się obecnie trzeci tom książki „Psychiatria w medycynie – dialogi interdyscyplinarne” , pod redakcją prof. Joanny Rymaszewskiej i prof. Dominiki Dudek. Książka ta – podobnie jak wcześniejsze jej części – stanowi zapis rozmów psychiatrów z przedstawicielami innych specjalności medycznych lub innych zawodów związanych z szeroko rozumianym zdrowiem.

Rozmowy te, choć często pozostające w tonie przyjacielskim i koleżeńskim – dotykają bardzo istotnych tematów związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa i skuteczności leczenia oraz dobrostanu pacjenta. Współautorem jednego z rozdziałów jest specjalista Centrum Dobrej Terapii dr hab. n. med. Marcin Siwek, prowadzący rozmowę z farmakologiem klinicznym dr med. Jarosławem Woroniem. W swoim dialogu panowie starają się w sposób metodyczny, klarowny i przystępny omówić mechanizmy i rodzaje interakcji (oraz wynikające z nich powikłania) jakie zachodzą pomiędzy lekami psychotropowymi a także pomiędzy tymi lekami a lekami z innych grup. Starają się oni również stworzyć wspólnie zasady bezpiecznego leczenia psychotropowego oraz włączania skomplikowanej wiedzy z zakresu farmakologii do codziennej praktyki lekarskiej.

Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica