Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Specjalista Centrum Dobrej Terapii współautorem rozdziału w książce dotyczącej powiązań psychiatrii z innymi dziedzinami medycyny i życia

Nakładem wydawnictwa Medical Education ukazał się obecnie trzeci tom książki „Psychiatria w medycynie – dialogi interdyscyplinarne” , pod redakcją prof. Joanny Rymaszewskiej i prof. Dominiki Dudek. Książka ta – podobnie jak wcześniejsze jej części – stanowi zapis rozmów psychiatrów z przedstawicielami innych specjalności medycznych lub innych zawodów związanych z szeroko rozumianym zdrowiem.

Rozmowy te, choć często pozostające w tonie przyjacielskim i koleżeńskim – dotykają bardzo istotnych tematów związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa i skuteczności leczenia oraz dobrostanu pacjenta. Współautorem jednego z rozdziałów jest specjalista Centrum Dobrej Terapii dr hab. n. med. Marcin Siwek, prowadzący rozmowę z farmakologiem klinicznym dr med. Jarosławem Woroniem. W swoim dialogu panowie starają się w sposób metodyczny, klarowny i przystępny omówić mechanizmy i rodzaje interakcji (oraz wynikające z nich powikłania) jakie zachodzą pomiędzy lekami psychotropowymi a także pomiędzy tymi lekami a lekami z innych grup. Starają się oni również stworzyć wspólnie zasady bezpiecznego leczenia psychotropowego oraz włączania skomplikowanej wiedzy z zakresu farmakologii do codziennej praktyki lekarskiej.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa