Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Publikacja naukowa naszego specjalisty

W czasopiśmie Psychiatria (Tom 14, Nr 1 (2017), s. 7-20) ukazał się ostatnio  artykuł, pt.: „Zastosowanie wortioksetyny w leczeniu zaburzeń depresyjnych”,  specjalisty Centrum Dobrej Terapii – dr hab. n. med. Marcina Siwka. Autor nakreśla w nim problemy dotyczące skuteczności, definiowania kryteriów skuteczności oraz tolerancji leczenia przeciwdepresyjnego. Następnie, w świetle powyższej problematyki przedstawia charakterystykę nowego leku przeciwdepresyjnego – wortioksetyny. Omawia jego mechanizmy działania i metabolizm oraz wynikające z nich konsekwencje kliniczne. Przedstawia również wyniki badań, których przedmiotem były skuteczność i bezpieczeństwo leczenia wortioksetyną pacjentów z diagnozą depresji. Na podstawie dostępnych danych naukowych oraz doświadczeń własnych autor podaje również listę wskazań i problemów klinicznych dotyczących leczenia depresji, w których włączenie wortioksetyny może wiązać się z osiągnięciem potencjalnych korzyści.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kwestionariusz objawów hipomanii HCL-33 – nowa wersja, polskie badania i potencjalna użyteczność w praktyce klinicznej

Kwestionariusz Hypomania Checklist (HCL) jest najważniejszym obok Kwestionariusza Zaburzeń Nastroju, narzędziem do oceny występowania objawów hipomanii u osób z diagnozą…...

Zamknij