Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Publikacja naukowa naszego specjalisty

W czasopiśmie Psychiatria (Tom 14, Nr 1 (2017), s. 7-20) ukazał się ostatnio  artykuł, pt.: „Zastosowanie wortioksetyny w leczeniu zaburzeń depresyjnych”,  specjalisty Centrum Dobrej Terapii – dr hab. n. med. Marcina Siwka. Autor nakreśla w nim problemy dotyczące skuteczności, definiowania kryteriów skuteczności oraz tolerancji leczenia przeciwdepresyjnego. Następnie, w świetle powyższej problematyki przedstawia charakterystykę nowego leku przeciwdepresyjnego – wortioksetyny. Omawia jego mechanizmy działania i metabolizm oraz wynikające z nich konsekwencje kliniczne. Przedstawia również wyniki badań, których przedmiotem były skuteczność i bezpieczeństwo leczenia wortioksetyną pacjentów z diagnozą depresji. Na podstawie dostępnych danych naukowych oraz doświadczeń własnych autor podaje również listę wskazań i problemów klinicznych dotyczących leczenia depresji, w których włączenie wortioksetyny może wiązać się z osiągnięciem potencjalnych korzyści.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica