Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Postępy w terapii choroby afektywnej dwubiegunowej

13 kwietnia 2012 roku odbyła się w Warszawie konferencja „Aripiprazol w chorobie afektywnej dwubiegunowej – doświadczenia i perspektywy”.

Brało w niej udział ponad 400 psychiatrów z całej Polski. W programie znalazły się wykłady szkoleniowe, dotyczące najnowszych standardów leczenia choroby dwubiegunowej oraz prezentacje przypadków pacjentów, których diagnoza i leczenie okazały się złożone i trudne. Wykłady lub prezentacje przypadków wygłosili: prof. Janusz Rybakowski (Poznań); prof. Ralph Kupka (Amsterdam, Holandia); prof. William Pitchot (Liege, Belgia),  prof. Dominika Dudek (Kraków); dr med. Marcin Siwek (Kraków), prof. Andrzej Czernikiewicz (Lublin) i doc. Hanna Karakuła (Lublin).

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa