Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

O zdrowiu seksualnym w Warszawie

W dniach 13–14 kwietnia 2012 roku odbył się w Warszawie „Drugi Międzynarodowy Kongres Medyczny Kobieta i Mężczyzna. Zdrowie reprodukcyjne i seksualne.”

Wydarzenie poświęcone było w całości zagadnieniom seksualności człowieka, ujętym z perspektywy różnych specjalistów: psychiatry, urologia, ginekologa, seksuologia i innych.

W komitecie naukowym Kongresu znaleźli się wybitni polscy specjaliści: prof. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. Włodzimierz Baranowski, prof. Piotr Radziszewski. Oprócz czołowych krajowych prelegentów, gośćmi kongresu byli też najwybitniejsi specjaliści ze świata. I tak wykłady wygłosili: prof. Christopher McMahon z Australii (zaburzenia wytrysku nasienia), prof. Kevan R. Wylie z Wielkiej Brytanii (zaburzenia podniecenia u kobiet), prof. John Dean (zaburzenia pożądania u mężczyzn) i prof. Aleksandra Graziottini z Włoch (zaburzenia seksualne u kobiet).

Główna konkluzja natury ogólnej płynąca z tegorocznych obrad jest następująca: problemy seksualne człowieka są z reguły uwarunkowane wieloma czynnikami i wymagają szerokiego wieloaspektowego spojrzenia, a często współpracy pomiędzy specjalistami różnych dziedzin medycyny, tak aby pomoc osobom jej poszukującym mogła być skuteczna. Równocześnie podkreślano znaczenie udanego i szczęśliwego życia seksualnego na dobrostan i jakość życia człowieka.

Przeczytaj również:
Deklaracja Praw Seksualnych według WHO
19 kwietnia 2012

Poniżej przedstawiono prawa seksualne przysługujące człowiekowi wg Światowej Organizacji Zdrowia. Prawo do wolności seksualnej. Prawo do seksualnej... »