Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Pojęcie normy w seksuologii i definicja zdrowia seksualnego

Ustalenie normy w odniesieniu do zachowań seksualnych jest niezwykle trudne i wymaga odniesienia się do wielu jej aspektów.

Większość „nietypowych” zachowań nie jest bezwzględnie nienormalnych, a niespełnianie danej normy (np. statystycznej, kulturowej) nie oznacza patologiczności danego zachowania.

Z punktu widzenia seksuologicznego najistotniejsze są: Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, definicja zdrowia seksualnego i deklaracja praw seksualnych Światowej Organizacji Zdrowia, opinie ekspertów i specjalistycznych towarzystw naukowych i pojęcie normy partnerskiej.

Normalne z punktu widzenia zdrowotnego jest więc takie zachowanie seksualne, które:

  1. Nie zostało opisane i umieszczone na liście zaburzeń Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10,
  2. Nie narusza definicji zdrowia seksualnego oraz deklaracji praw seksualnych,
  3. Uznawane jest za takowe przez gremia ekspertów,
  4. Nie narusza normy partnerskiej.

Norma partnerska obejmuje:

  1. Dojrzałość osób wchodzących w interakcję seksualną
  2. Obustronną zgodę i akceptację
  3. Dążenie do obustronnej rozkoszy
  4. Nieszkodzenie partnerom
  5. Nieszkodzenie społeczeństwu

Definicja zdrowia seksualnego według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Zdrowie seksualne polega na zdrowym rozwoju seksualnym, równych i odpowiedzialnych relacjach partnerskich, satysfakcji seksualnej, wolności od chorób, niedomagań, niesprawności seksualnej, przemocy i innych krzywdzących praktyk związanych z seksualnością. Jego celem jest promowanie wartości życia i związków międzyludzkich.

Opracował dr n med. Bartosz Grabski

dr n. med. FECSM Bartosz Grabski

Specjalista psychiatrii i seksuologii, psychoterapeuta. Specjalizuje się w pomocy osobom transpłciowym doświadczającym dysforii płciowej. Dodatkowo obszar jego zainteresowań klinicznych obejmuje problemy osób homo-… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Deklaracja Praw Seksualnych według WHO
19 kwietnia 2012

Poniżej przedstawiono prawa seksualne przysługujące człowiekowi wg Światowej Organizacji Zdrowia. Prawo do wolności seksualnej. Prawo do seksualnej... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa