Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Błędne diagnozowanie i leczenie choroby dwubiegunowej

W prestiżowym czasopiśmie Journal of Affective Disorders, poświęconym zagadnieniom dotyczącym diagnozy, leczenia oraz etiologii zaburzeń afektywnych ukazała się praca, której współautorami są pracujący w naszym centrum: dr hab. n. med. Marcin Siwek oraz lek. Daria Zielińska.

Praca: „Diagnostic conversions from major depressive disorder into bipolar disorder in an outpatient setting: results of a retrospective chart review”, będąca owocem badań przeprowadzonych pod kierownictwem Pani prof. Dominiki Dudek, porusza bardzo ważny problem kliniczny jaki stanowi błędne diagnozowanie i leczenie choroby dwubiegunowej jako jednobiegunowej depresji nawracającej. Takie pomyłki diagnostyczne mogą być zarówno efektem naturalnego przebiegu choroby dwubiegunowej, która przez wiele lat może przejawiać się pod postacią wyłącznie objawów depresyjnych, lub też (co często się zdarza) efektem niewystarczającej czujności diagnostycznej lekarzy, i pacjentów, nie zwracających uwagi na (często przelotne) objawy hipomaniakalne które mogą pojawiać się pomiędzy epizodami depresyjnymi, świadcząc o dwubiegunowym charakterze zaburzeń nastroju. Polscy badacze w analizie dokumentacji 122 pacjentów leczonych w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Krakowie wykazali, że po latach aż u 1/3 osób początkowo leczonych z powodu depresji, nastąpiła zmiana diagnozy na chorobę dwubiegunową. Istotnymi czynnikami ryzyka zmiany diagnoz na dwubiegunową okazały się być: wczesny wiek zachorowania na depresję oraz historia oporności na leczenie.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Depresja nawracająca
Depresja nawracająca
23 stycznia 2021

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja (jednobiegunowa, nawracająca) należy do głównych przyczyn niesprawności i niezdolności do pracy na... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica