Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Artykuł współautorstwa specjalistów Centrum w czasopiśmie krajowym

W czasopiśmie „Stany Nagłe Po Dyplomie” ukazał się artykuł autorstwa farmakologa klinicznego dr Jarosława Woronia oraz specjalistów Centrum Dobrej Terapii – dr hab. med. Marcina Siwka i lek. Aleksandry Gorostowicz. Artykuł nosi tytuł „Zespoły z odstawienia leków psychotropowych – o czym warto pamiętać w praktyce?” .

Autorzy szczegółowo omówili mechanizmy neurobiologiczne, obrazy kliniczne oraz zasady postępowania w przypadku pojawienia się niepożądanych efektów wynikających z nagłego przerwania leczenia różnymi grupami leków psychotropowych. W praktyce klinicznej najczęściej spotyka się objawy odstawienne po zaprzestaniu przyjmowania leków przeciwdepresyjnych:

  • z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI – selective serotonin reuptake inhibitor),
  • inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI – serotonin norepinephrine reuptake inhibitor),
  • benzodiazepin oraz leków nasennych z tzw. grupy Z (zaleplon, zolpidem, zopiklon, eszopiklon).

W przypadku nagłego odstawienia leków z grupy SSRI lub SNRI mogą wystąpić objawy somatyczne (m.in. zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty, biegunka, objawy grypopodobne, bóle głowy, dreszcze), neurologiczne (m.in. zawroty głowy, zaburzenia równowagi, parestezje, ataksja), psychiatryczne (m.in. niepokój, drażliwość, płaczliwość, napady lęku, zaburzenia pamięci i koncentracji), zaburzenia snu. Częstość występowania ww. objawów jest różna dla poszczególnych leków. Najczęściej obserwuje się efekty niepożądane wynikające z nagłego przerwania leczenia wenlafaksyną, duloksetyną i paroksetyną. Natomiast w przypadku zespołów odstawiennych po lekach uspokajających i nasennych obserwuje się różny obraz kliniczny i nasilenie objawów. Dodatkowo zespół odstawienny może tutaj być powikłany nawet drgawkami lub majaczeniem.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
lek. med. Aleksandra Gorostowicz

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim UJ CM. Obecnie jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii w Klinice Psychiatrii… »

Inne artykuły:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa