Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Artykuł współautorstwa specjalistów Centrum w czasopiśmie krajowym

W czasopiśmie „Stany Nagłe Po Dyplomie” ukazał się artykuł autorstwa farmakologa klinicznego dr Jarosława Woronia oraz specjalistów Centrum Dobrej Terapii – dr hab. med. Marcina Siwka i lek. Aleksandry Gorostowicz. Artykuł nosi tytuł „Zespoły z odstawienia leków psychotropowych – o czym warto pamiętać w praktyce?” .

Autorzy szczegółowo omówili mechanizmy neurobiologiczne, obrazy kliniczne oraz zasady postępowania w przypadku pojawienia się niepożądanych efektów wynikających z nagłego przerwania leczenia różnymi grupami leków psychotropowych. W praktyce klinicznej najczęściej spotyka się objawy odstawienne po zaprzestaniu przyjmowania leków przeciwdepresyjnych:

  • z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI – selective serotonin reuptake inhibitor),
  • inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI – serotonin norepinephrine reuptake inhibitor),
  • benzodiazepin oraz leków nasennych z tzw. grupy Z (zaleplon, zolpidem, zopiklon, eszopiklon).

W przypadku nagłego odstawienia leków z grupy SSRI lub SNRI mogą wystąpić objawy somatyczne (m.in. zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty, biegunka, objawy grypopodobne, bóle głowy, dreszcze), neurologiczne (m.in. zawroty głowy, zaburzenia równowagi, parestezje, ataksja), psychiatryczne (m.in. niepokój, drażliwość, płaczliwość, napady lęku, zaburzenia pamięci i koncentracji), zaburzenia snu. Częstość występowania ww. objawów jest różna dla poszczególnych leków. Najczęściej obserwuje się efekty niepożądane wynikające z nagłego przerwania leczenia wenlafaksyną, duloksetyną i paroksetyną. Natomiast w przypadku zespołów odstawiennych po lekach uspokajających i nasennych obserwuje się różny obraz kliniczny i nasilenie objawów. Dodatkowo zespół odstawienny może tutaj być powikłany nawet drgawkami lub majaczeniem.

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica