Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Objawy psychiatryczne boreliozy

Coraz więcej danych wskazuje na to, że w przebiegu boreliozy mogą pojawiać się objawy neuropsychiatryczne. Za ich występowanie odpowiadają różne procesy patofizjologiczne wynikające z infekcji krętkami Borrelii. Zaburzenia psychiczne mogą być także psychologiczną konsekwencją obecności choroby (boreliozy).

Zarówno przebieg jak i obraz kliniczny neuropsychiatrycznej postaci boreliozy mogą bardzo różnić się u poszczególnych pacjentów.

Objawy psychiatryczne, które mogą ujawnić się w przebiegu boreliozy na różnych etapach rozwoju choroby (zwłaszcza w przypadku postaci bardziej zaawansowanych), obejmują szerokie spektrum i mogą to być m.in.:

  • zaburzenia depresyjne, wahania nastroju,
  • zaburzenia lękowe,
  • objawy psychotyczne,
  • zmiany osobowości (zmiana zachowań, labilność emocjonalna, wybuchy złości, drażliwość),
  • zaburzenia odżywiania się,
  • pogorszenie funkcji poznawczych (pamięci, koncentracji uwagi),
  • zaburzenia snu,
  • zespół przewlekłego zmęczenia.

Wystąpienie powyższych objawów może być wskazaniem do konsultacji psychiatrycznej.

Leczenie postaci neuropsychiatrycznej boreliozy polega na stosowaniu antybiotykoterapii (postępowanie przyczynowe) oraz w razie potrzeby leczenia objawowego (stosowania leków psychiatrycznych). Po leczeniu zalecana jest obserwacja lekarska celem wykrycia ewentualnych nawrotów.

Opracowała lek. Aleksandra Gorostowicz, na podstawie:

„Zaburzenia psychiczne w neurologii” (Dominika Dudek, Marcin Siwek, Bartosz Grabski; Termedia, Poznań 2009)

Bransfield RC. Neuropsychiatric Lyme Borreliosis: An Overview with a Focus on a Specialty Psychiatrist’s Clinical Practice. Healthcare (Basel). 2018;6(3)

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica