Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Konferencja „Kontrowersje w Psychiatrii 2016” z udziałem ekspertów Centrum Dobrej Terapii

W dniach 8-9 marca 2016 odbywała się w Krakowie jedna z najważniejszych ogólnopolskich konferencji psychiatrycznych – VIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kontrowersje w psychiatrii 2016”, organizowana przez zespół Medycyny Praktycznej Psychiatrii pod kierownictwem lek. Pawła Brudkiewicza.

W konferencji, w której wzięło udział blisko 600 psychiatrów z całej Polski, omawiano m.in.:

  • diagnostykę i leczenie objawów/zespołów bólowych u pacjentów psychiatrycznych oraz zaburzeń psychosomatycznych (np. zespół jelita drażliwego, problemy psychodermatologiczne i inne);
  • postępy w zakresie różnych nurtów psychoterapii i w psychofarmakoterapii;
  • problemy kliniczne związane z okołoporodowymi zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi, zaburzeniami osobowości oraz dotyczące dorosłych z ADHD.

Jak co roku specjaliści Centrum Dobrej Terapii brali czynny udział w Konferencji. Wykłady wygłosili: dr n. med. Marcin Siwek (Fibromialgia, depresja i ból – różnicowanie i rola leków przeciwdepresyjnych),  dr n. med. Grzegorz Mączka (Przydatność treningu opartego na uważności [mindfulness] w psychiatrii) oraz dr n. med. Bartosz Grabski (Zaburzenia psychiczne w grupie LGBT). Z kolei warsztaty specjalistyczne poprowadził  lek. Paweł Gałek  (Praca z pacjentem w kryzysie samobójczym w praktyce ambulatoryjnej).

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa