Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Czy to już „Alzheimer”?

Choroba Alzheimera jest spowodowana zwyrodnieniem układu nerwowego. Proces chorobowy uszkadza głównie korę mózgową, prowadząc do powstania zaburzeń tzw. wyższych funkcji umysłowych, w pierwszej kolejności: pamięci zdarzeń bieżących, mowy, zdolności do myślenia abstrakcyjnego. W początkowym okresie choroby zmiany w zachowaniu pacjenta zauważone przez niego samego lub przez rodzinę mogą zostać prawidłowo rozpoznane jedynie przez lekarza (neurologa lub psychiatrę) specjalizującego się w diagnostyce otępień. Precyzyjne określenie rodzaju zaburzeń można wymagać specjalistycznego badania przez neuropsychologa.

Choroba prowadzi do stopniowego zaniku mózgu, który można uwidocznić w badaniu za pomocą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Zaburzenia rozwijają się powoli i mogą nie mieć uchwytnego początku, jednak niekiedy pierwsze objawy zauważane są przez rodzinę lub samego chorego po wydarzeniach życiowych, które powodują stres, takich jak ciężka choroba, pobyt w szpitalu, inne choroby ośrodkowego układu nerwowego (udar mózgu, poważny uraz głowy), mimo że sama choroba Alzheimera nie jest skutkiem ogniskowego uszkodzenia mózgu.

Przyczyny choroby Alzheimera

Przyczyna choroby nie jest znana, ale znane są czynniki ryzyka choroby Alzheimera, tj. cechy, których obecność u osoby zdrowiej zwiększa statystyczne prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby w przyszłości. Do takich czynników należą: starszy wiek, płeć żeńska, niski poziom wykształcenia, cukrzyca i posiadanie spokrewnionego członka rodziny, u którego zdiagnozowano chorobę Alzheimera.

Diagnoza choroby Alzheimera

Niekiedy starsze osoby zaniepokojone są stanem swojej pamięci, co skłania ich do poszukiwania pomocy medycznej w celu ustalenia przyczyny tego stanu oraz rozpoczęcia stosownego leczenia. Nie zawsze jednak subiektywnie oceniane trudności związane z pamięcią oznaczają początek choroby Alzheimera. W medycynie znane jest pojęcie Łagodnych Zaburzeń Poznawczych (Mild Cognitive Impairment – MCI), które nie jest chorobą, lecz raczej stanem „przedchorobowym”. Postawienie takiej diagnozy wymaga badania neuropsychologicznego i jest swego rodzaju ostrzeżeniem przed zbliżającym się otępieniem. Na tym etapie nie stosuje się zwykle leków, ale wskazana jest regularna kontrola neurologiczna, gdyż osoby, u których wystąpią cechy MCI obarczone są większym niż przeciętne ryzykiem wystąpienia choroby Alzheimera w niedalekiej przyszłości.

Subiektywne problemy z pamięcią mogą być także związane z innymi schorzeniami układu nerwowego takimi jak np. depresja, przebyte niedokrwienie mózgu, czy inne choroby ogólnoustrojowe np. choroba tarczycy. Leczenie przyczynowe prowadzi wówczas do poprawy w omawianym zakresie. Dlatego też w przypadku podejrzenia o chorobę Alzheimera wykonuje się szereg badań diagnostycznych (MR lub TK głowy, badania laboratoryjne) w celu wykluczenia innych przyczyn zaburzeń pamięci.


Opracował lek. med. Krzysztof Banaszkiewicz

Przeczytaj również:
Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
2 grudnia 2021

Chorobę Alzheimera można podejrzewać u starszej osoby, która skarży się na problemy z pamięcią. Poza oceną objawów choroby nie istnieją żadne inne metody (np.... »

Dziedziczenie choroby Alzheimera
26 listopada 2021

Choroba Alzheimera jest w zdecydowanej większości chorobą sporadyczną, tzn. chorobą, której nie dziedziczy się wprost od spokrewnionej osoby chorej. Bardzo... »

Pamięć i zaburzenia pamięci
10 listopada 2021

Pamięć jest czynnością mózgu pozwalającą na zapisywanie i przechowywanie informacji przez nas odbieranych, a następnie ich odtwarzanie. Wyróżnia się kilka... »

Przebieg choroby Alzheimera
4 listopada 2021

Przebieg choroby Alzheimera można podzielić na trzy etapy, które następują kolejno po sobie. Nie ma możliwości przewidzenia szybkości postępu choroby u... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica